Ogólne

Apel Prezydentów Miast UMP do Premiera


26 listopada 2020

Polska potrzebuje wsparcia Europy bardziej niż kiedykolwiek w historii członkostwa w Unii Europejskiej.

Samorządy znajdują się na pierwszej linii frontu pandemii oraz naprawy gospodarczej i potrzebują środków UE na niezbędne inwestycje, które będą dostępne od stycznia 2021 r.

Jak najszybciej należy wypracować kompromis w sprawie akceptacji Funduszu Odbudowy oraz Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027.

Apel Prezydentów Miast UMP

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor