Unia

Dzięki dotacjom z UE poprawia się jakość życia mieszkańców polskich miast

Cofnij

11 października 2021

Ponad 207 mld euro otrzymała Polska z Unii Europejskiej w latach 2004 - 2021. W tym samym czasie wpłaciliśmy do unijnego budżetu prawie 67 mld euro. Bilans tych rozliczeń to 141 mld euro na plus dla naszego kraju. Gro z tych pieniędzy trafiło do jednostek samorządu terytorialnego, które unijne wsparcie wykorzystują realizując inwestycje i projekty dla dobra swoich mieszkańców.

Dotacje z Unii Europejskiej od 17 lat pomagają zmienić oblicze naszego kraju, naszych małych ojczyzn: miast i gmin, powiatów oraz województw samorządowych. Władze lokalne aktywnie je wykorzystują realizując projekty, dzięki którym stale podnosi się jakość życia w naszych miastach. Wielu takich inwestycji bez unijnej pomocy nie udało by się zrealizować. Aby się o tym przekonać wystarczy popatrzeć na liczby.

Jak wynika z danych opracowanych przez Związek Miast Polski w latach 2004 – 2020 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego osiągnęły poziom 611 mld zł (ok. 133 mld euro). Dotacje UE, które w tym samym czasie trafiły do JST to prawie 40% tej kwoty - 226 mld zł, czyli ok. 49 mld euro. Dla porównania, latach 2004 – 2020 krajowe środki inwestycyjne, jakie zasiliły samorządowe budżety to ok. 57 mld zł (ok. 12 mld euro).

Ciekawe jest również to, że w 66 miastach na prawach powiatu, wśród których są wszystkie miasta UMP, wydatki majątkowe sfinansowane z dotacji UE w latach 2004 – 2020 stanowiły aż 43,9% całości.

WAŻNE

W latach 2004 – 2020 każda jednostka samorządu terytorialnego[1] w Polsce otrzymała średnio 17,5 mln euro dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

 

Unijne wsparcie JST wykorzystały przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę transportową To takie projekty jak m.in. budowa nowych i modernizacja istniejących węzłów komunikacyjnych, poprawa jakości transportu w mieście, w tym największy samorządowy projekt budowa II linii warszawskiego metra; kupno niskoemisyjnych autobusów czy wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych. Nie bez znaczenia są także inwestycje w sektorze gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Z unijnych dotacji aktywnie korzystają także miasta Unii Metropolii Polskich. Oto przegląd niektórych inwestycji (z)realizowanych przy wykorzystaniu dofinansowania z UE[2].

SZCZECIN

Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”:

 • Wartość projektu 180 894 392,41 zł;
 • Wartość dofinansowania z UE 111 009 458,59 zł;
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2007 – 2013.

Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie:

 • Wartość projektu 225 699 863,47 zł;
 • Wartość dofinansowania z UE: 100 172 500,00 zł;
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020.

Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II:

 • Wartość projektu 481 270 968,26 zł;
 • Wartość dofinansowania z UE 185 067 506,89 zł;
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020.

GDAŃSK

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A:

 • Wartość projektu 602 929 061,16 zł;
 • Wartość dofinansowania z UE 310 900 584,68 zł;
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk:

 • Wartość projektu 135 616 036,47 zł;
 • Wartość dofinansowania z UE 80 655 200,65 zł
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020.

Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej:

 • Wartość projektu 13 015 921,59 zł;
 • Dofinansowanie z UE 11 063 533,35 zł;
 • Europejski Fundusz Społeczny, perspektywa 2014 - 2020.

BIAŁYSTOK

Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65):

 • Wartość projektu 113 779 835,03 zł;
 • Wartość dofinansowania z UE 79 781 085,00 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku:

 • Wartość projektu 25 161 948,07 zł;
 • Dofinansowanie z UE 17 329 794,42 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

"Wiemy więcej - budujemy więcej":

 • Wartość projektu 16 461 687,16 zł;
 • 10 320 067,99 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

LUBLIN

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej:

 • Wartość projektu 193 741 507,11 zł;
 • Dofinansowanie z UE 139 382 188,32 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin:

 • Wartość projektu 67 215 094,53 zł;
 • Dofinansowanie z UE 42 258 218,64 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie:

 • Wartość projektu 207 802 678,34 zł;
 • Dofinansowanie z UE 163 990 779,93 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

RZESZÓW

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19):

 • Wartość projektu 71 525 649,02 zł;
 • Dofinansowanie z UE 45 903 591,90 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta”:

 • Wartość projektu 24 292 696,91 zł;
 • Dofinansowanie z UE 19 398 548,10 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy:

 • Wartość projektu 9 400 749,38 zł;
 • Dofinansowanie z UE 7 990 636,97 zł;
 • Europejski Fundusz Społeczny, perspektywa 2014 - 2020.

KRAKÓW

Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej:

 • Wartość projektu 396 301 251,33 zł;
 • Dofinansowanie z UE 151 233 429,65 zł;
 • Fundusz Spójności 2014 - 2020.

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 • Wartość projektu 275 911 431,66 zł;
 • Dofinansowanie z UE 117 259 634,79 zł;
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020

Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride:

 • Wartość projektu 43 570 507,37 zł;
 • Dofinansowanie z UE 29 780 139,68 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

KATOWICE

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji:

 • Wartość projektu 17 595 964,29 zł;
 • Dofinansowanie z UE 14 956 569,64 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł „Sądowa":

 • Wartość projektu 65 821 131,33 zł;
 • Dofinansowanie z UE 43 047 280,49 zł;
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020.

Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I:

 • Wartość projektu 303 150 933,64 zł;
 • Dofinansowanie z UE 244 193 542,57 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

WROCŁAW

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- Etap III A:

 • Wartość projektu 270 894 161,40 zł;
 • Dofinansowanie z UE 112 973 143,77 zł;
 • Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020.

EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka):

 • Wartość projektu 8 073 394,18 zł;
 • Dofinansowanie z UE 6 862 385,05 zł;
 • Europejski Fundusz Społeczny, perspektywa 2014 - 2020.

Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu:

 • Wartość projektu 22 472 714,17 zł;
 • Dofinansowanie z UE 6 586 652,98 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

POZNAŃ

DOBRY START - szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych

 • Wartość projektu 110 500,73 zł;
 • Dofinansowanie z UE 79 350,58 zł;
 • Europejski Fundusz Społeczny, perspektywa 2004 - 2006;

Feniks Trzeci

 • Wartość projektu 4 123 715,06 zł;
 • Dofinansowanie z UE 3 505 157,80 zł:
 • Europejski Fundusz Społeczny, perspektywa 2014 - 2020.

Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu:

 • Wartość projektu 55 316 699,86 zł;
 • Dofinansowanie z UE 27 482 188,13 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2004 - 2006.

BYDGOSZCZ

Bydgoski system wodny i kanalizacyjny II (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o.):

 • Wartość projektu 681 078 983,10 zł;
 • Dofinansowanie z UE 423 889 110,00 zł;
 • Fundusz Spójności 2004 - 2006.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy:

 • Wartość projektu 80 500 000,00 zł;
 • Dofinansowanie z UE 48 155 499,89 zł;
 • Fundusz Spójności 2014 - 2020.

Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1:

 • Wartość projektu 22 178 495,86 zł;
 • Dofinansowanie z UE 15 052 073,02 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

WARSZAWA

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza III (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.):

 • Wartość projektu 1 531 643 198,04 zł;
 • Dofinansowanie z UE 956 300 266,80 zł;
 • Fundusz Spójności 2004 - 2006.

Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki:

 • Wartość projektu 12 611 003,00 zł;
 • Dofinansowanie z UE 7 451 471,89 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2007 - 2013.

Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2:

 • Wartość projektu 9 487 495,46 zł;
 • Dofinansowanie z UE 6 000 000,00 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

ŁÓDŹ

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. Od ul. Frańcciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin:

 • Wartość projektu 113 770 000,00 zł;
 • Dofinansowanie z UE 73 950 000,00 zł;
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020.

Opiekuńcza Łódź:

 • Wartość projektu 5 467 667,13 zł;
 • Dofinansowanie z UE 4 535 704,56 zł;
 • Europejski Fundusz Społeczny, perspektywa 2014 - 2020.

Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi:

 • Wartość projektu 842 843,50 zł;
 • Dofinansowanie z UE 716 416,97 zł;
 • Europejski Fundusz Społeczny, perspektywa 2014 - 2020.

 


[1] Na dzień 1.01.2021 jest w Polsce 2807 JST, w tym: 16 województw, 314 powiatów oraz 2477 gmin (302 miejskich w tym 66 miast na prawach powiatu, 652 miejsko-wiejskich oraz 1 523 wiejskich).

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..