Ogólne

Ekologiczna oszczędność


2 sierpnia 2021

Samorządy, w tym miasta Unii Metropolii Polskich, coraz więcej inwestują w oświatę, która zmienia się na naszych oczach. Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych to nie tylko przyszłość, ale przede wszystkim teraźniejszość.

Rzeszów stawia na odnawialne źródła energii. Już na 60 placówkach oświatowych w stolicy Podkarpacia zamontowano panele fotowoltaiczne. Tylko w 2018 r. gmina podpisała umowę na montaż instalacji na kolejnych 58 budynkach – szkołach, przedszkolach czy miejskim szpitalu. Całość prac to koszt ponad 10 mln zł.

Według danych z urzędu miasta w 2020 r. udało się wyprodukować 1040,5 MWh energii elektrycznej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w niższych  rachunkach za prąd.

Samowystarczalne szkoły

Tylko 15 czerwca o godz. 9.20 chwilowa wartość mocy generowanej przez instalacje fotowoltaiczne wynosiła 604,7 kW, a z sieci pobierano 390,0 kW. To był słoneczny dzień i pomimo wczesnej pory 60 proc. zużywanej energii pochodziło z własnych odnawialnych źródeł.

– Są dni, kiedy moc generowana przez instalacje PV pokrywa w całości chwilowe zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną. Samodzielność energetyczna obiektów byłaby możliwa, gdyby istniały możliwości magazynowania wyprodukowanej energii, dzisiejszy stan techniki niestety na to nie pozwala, oczywiście pod warunkiem opłacalności ekonomicznej takiego przedsięwzięcia – usłyszeliśmy w rzeszowskim Wydziale Edukacji.

Od 1 stycznia 2020 r. do 23 czerwca 2021 w samym w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szopena wyprodukowano 450.277,7 kWh energii elektrycznej.

Wszystkie instalacje objęte są systemem nadzoru pozwalającym śledzić, m.in. o ile udało się zredukować emisję CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii z użyciem węgla kamiennego.

Rzeszów planując inwestowanie w fotowoltaikę skorzystał z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Środkami tego funduszu dysponuje marszałek pod nadzorem odpowiedniego ministerstwa.

– W ramach projektu mogliśmy zainstalować panele fotowoltaiczne na budynkach miejskich, nie tylko na szkołach. Panele działają i produkują prąd m.in. na potrzeby szkół, a nadwyżki sprzedajemy do PGE ­­– tłumaczy Andrzej Dec przewodniczący rady miasta w Rzeszowie.

Fotowoltaikę montowano także  dzięki grantom norweskim na „poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie”. W ramach tego programu wykonano termomodernizację ośmiu budynków oświatowych. Za ok. 12,3 mln zł (7,2 mln zł to dofinansowanie z UE) zmodernizowano 48 tys. m kw. powierzchni budynków, zainstalowano 12 kolektorów słonecznych, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną oraz ponad 6,6 tys. żarówek na energooszczędne. Zainstalowano 270 ogniw fotowoltaicznych.

W kolejnym programie, związanym bezpośrednio z Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym,

w gminie miasto Rzeszów zamontowano fotowoltaikę na 53 obiektach: 44 szkołach, przedszkolach i zespołach szkół,  5 placówkach opieki społecznej, dwóch przychodniach lekarskich i na dwóch domach kultury. Całkowita Wartość projektu to prawie 20 mln zł - dofinansowanie wyniosło 11,2 mln zł, resztę kwoty stanowi wkład własny miasta.

– Zainstalowaliśmy panele na tych szkołach, gdzie było to możliwe techniczne. Takie projekty nie budzą żadnych kontrowersji, więc rada miejska wyraża na nie zgodę – dodaje Andrzej Dec.

Montaż umożliwia produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 1 853,38 MWh/rok (w tym w Rzeszowie – 652,09 MWh/rok). W rezultacie spadła również emisja gazów cieplarnianych odpowiadająca redukcji, która powstałaby w wyniku posadzenia prawie 3 tys. drzew lub rezygnacji z przejechania samochodem 776 tys. km.

Przyszłością jest OZE

– Fotowoltaika jest rozwiązaniem całorocznym, dzięki czemu wyprodukowana nadwyżka prądu może być przekazana do zewnętrznej sieci energetycznej – tłumaczą urzędnicy.

Gmina rozpoczęła montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach oświatowych na przełomie 2016/2017 roku. W dużej mierze było to możliwe dzięki funduszom unijnym płynącym do gminy. Odnawialne źródła energii (OZE) to przyszłość. Dlatego w ofercie Zespołu Szkół Energetycznych kształci się uczniów na technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dzięki temu zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne przy montażu i eksploatacji urządzeń OZE.

– Szkoła zrealizowała projekt „Dom samowystarczalny energetycznie”, dzięki grantowi z Funduszu Naturalnej Energii. Ideą projektu było przeszkolenie jak największej liczby osób odnośnie sposobu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w domu i najbliższym otoczeniu – tłumaczy rzeszowski urząd miasta.

W trakcie warsztatów uczniom zaprezentowano dom wyposażony w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, domową instalację elektryczną, system pomiarowy wskazujący produkcję i zużycie energii elektrycznej, monitoring zanieczyszczenia powietrza – czujnik smogu oraz instalację kolektora solarnego do podgrzewania wody użytkowej.

Działając lokalnie można na świat wpłynąć globalnie. Bo to ostatni dzwonek na przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Dlatego samorządy inwestują w odnawialne źródła energii.