Z naszych miast

20 lat w Unii Europejskiej – niemal 300 projektów w Lublinie

Cofnij

30 kwietnia 2024

1 maja minie dwadzieścia lat odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w tej międzynarodowej wspólnocie, Lublin zrealizował 284 projekty unijne i z kwotą 3 miliardów uzyskanego dofinansowania ze środków europejskich stał się jednym z liderów w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy.

W lubelskim świętowaniu dwudziestej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej nie sposób pominąć wielkich zmian infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych, które dzięki unijnym środkom dokonały się w naszym mieście. Zrealizowaliśmy sto projektów o charakterze inwestycyjnym, a także niemal 200 projektów tzw. „miękkich” skierowanych na rozwój kompetencji społecznych, potencjału mieszkanek i mieszkańców, a także ich wsparcie. Dzięki temu, Lublin stał się metropolią przyjazną do życia, ale też motorem rozwoju gospodarczego dla całej Lubelszczyzny. Na realizację wielu złożonych i ambitnych zadań o wartości blisko 6 mld zł pozyskaliśmy ponad 3 mld zł dofinansowania z funduszy europejskich, co wpłynęło na dynamiczny, wielopłaszczyznowy rozwój naszego miasta. Wszystkie nasze dotychczasowe inwestycje i działania sprawiły, że Lublin znajduje się obecnie w pierwszej lidze polskich miast – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Podczas dwudziestu ostatnich lat Lublin korzystał z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ramach czterech perspektyw finansowych: 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020, oraz obecnej – 2021-2027. W tym czasie Miasto razem ze spółkami zrealizowało łącznie 284 miejskie projekty. Spośród nich 100 miało charakter „twardy”, infrastrukturalny, natomiast 184 stanowiły projekty „miękkie”. Charakter międzynarodowy miało 67 projektów. Na szczególną uwagę zasługują 4 duże projekty realizowane ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), których łączna wartość osiągnęła ponad pół miliarda złotych

 

Tylko na sam rozwój transportu publicznego Miasto wydało ponad 2 mld zł, z czego 1,3 mld to fundusze unijne. Punktem zwrotnym w zakresie jakości świadczenia usług przez miejski transport zbiorowy był projekt za blisko 500 mln zł. W ramach  Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie powstały nowe odcinki trakcji trolejbusowej, buspasy oraz system zarządzania ruchem i komunikacją miejską. Do tego odnowiono tabor poprzez zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów oraz trolejbusów. Dla tych pojazdów powstała też nowoczesna zajezdnia. Kolejnym istotnym projektem była też przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego, czyli  Al. Racławickich wraz z ul. Lipową i Poniatowskiego. Miasto zbudowało też w pełni funkcjonalne węzły przesiadkowe na obrzeżach Lublina, a w kluczowych lokalizacjach utworzono zespoły przystanków przesiadkowych. Obiekty te zachęcają do zmiany środka transportu i przesiadki z auta do pojazdów transportu zbiorowego. W ramach pozostałych dużych projektów transportowych zadbano o priorytetyzację komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublin oraz w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej. Łącznie miasto wzbogaciło się o ponad 290 nowoczesnych pojazdów komunikacji miejskiej. 

 

Z kolei w wyniku realizacji projektów drogowych poprawiła się dostępność komunikacyjna miasta, co znacząco upłynniło ruch i zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników dróg. Natomiast zbudowana infrastruktura dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej otworzyła Lublin na inwestorów, zwiększając liczbę miejsc pracy i zachęcając firmy do lokowania kapitału w naszym mieście. Sztandarową inwestycją ostatnich lat za ponad 345 mln zł, dofinansowaną ze środków UE w wysokości prawie 197 mln zł, nie tylko z punktu widzenia miasta, ale także całego regionu jest nowoczesne centrum komunikacyjne – Dworzec Lublin. Inwestycja ta domyka wszystkie dotychczasowe projekty transportowe i drogowe realizowane przez Miasto.

 

Unijne fundusze Miasto przeznaczyło też na rewitalizację i rozwój terenów zielonych oraz przestrzeni miejskich. Rewaloryzację przeszedł Ogród Saski, a Park Ludowy otrzymał zupełnie nowe oblicze i stał się miejscem niezwykle atrakcyjnym dla mieszkanek oraz mieszkańców. Powstał też bioróżnorodny park przy ul. Zawilcowej, wzbogacając tym samym i zwiększając zieleń Lublina. Z kolei rewitalizacja części Śródmieścia – Placu Litewskiego wraz z Deptakiem stworzyła nową, otwartą przestrzeń dla mieszkanek i mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto. Lublin postawił również na wysoką jakość usług społecznych i szeroką ofertę edukacyjną, w tym rozwój niezwykle ważnego na rynku pracy systemu kształcenia zawodowego. W mieście powstały także nowe placówki pomocy społecznej, domy i ośrodki wsparcia dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami, rozbudowano Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”. Poprawiono też efektywność energetyczną budynków lubelskich szkół poprzez ich termomodernizację. Gruntowny remont przeszedł też gmach Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A i. J. Vetterów. Przy wsparciu UE wybudowano również nowoczesny żłobek przy ul. Zelwerowicza. Unijne środki zainwestowano także w infrastrukturę kulturalną i sportową. Przykładami inwestycji w tych obszarach są budowa stadionu piłkarskiego Arena Lublin, renowacja klasztoru powizytkowskiego na działalność Centrum Kultury w Lublinie czy przebudowa Teatru Starego.

 

TOP 3 największych (biorąc pod uwagę wartość ogółem) projektów inwestycyjnych w 3 perspektywach finansowych :

 • 2004-2006 
 1. Budowa węzła drogowego „Poniatowskiego” w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 w Lublinie – 25 mln zł;
 2. Przebudowa ul. Jana Pawła II nr 2350P od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafirowej w Lublinie – 20 mln zł;
 3. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w m. Rokitno – 10 mln zł.
 • 2007-2013 
 1. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie – 472,8 mln zł;
 2. Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) – 366 mln zł;
 3. Budowa Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – 189 mln zł.
 • 2014-2020
 1. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – 339 mln zł;
 2. Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie – 218 mln zł;
 3. Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej – 193 mln zł.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Miasto Lublin przy udziale funduszy unijnych prezentuje wystawa „20 lat w Unii Europejskiej”, która dostępna jest pod linkiem na stronie Lublin.eu.

 

Rafał Szczepkowski

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..