Raporty

20 lat szans i rozwoju. Korzyści przystąpienia do Unii Europejskiej dla największych polskich miast w latach 2004-2023

Cofnij

8 maja 2024

Kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., otworzyły się przed nami nowe możliwości rozwoju. Dla największych polskich miast, to był czas dynamicznych zmian, zainicjowany ogromnymi transferami finansowymi z UE. Nasz raport „20 lat szans i rozwoju. Korzyści przystąpienia do Unii Europejskiej dla największych polskich miast w latach 2004-2023” pokazuje, jak fundusze europejskie przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz jakie wyzwania stoją przed nami w kolejnych latach.

Dzięki wsparciu unijnemu dokonaliśmy znaczącego skoku cywilizacyjnego w wielu obszarach życia miejskiego. Infrastruktura, edukacja, rozwój społeczny - wszystkie te dziedziny otrzymały nową jakość. Samorządy miast UMP uzyskały wsparcie europejskie dla nieco ponad 4 tys. projektów (9% z projektów wszystkich beneficjentów z obszaru miast).

Kwota dofinansowania dla projektów samorządowych wyniosła łącznie - 57 mld zł (to 29% środków pozyskanych z UE przez ogół beneficjentów z obszaru miast), o łącznej wartości 103 mld zł (to 31% łącznej wartości wszystkich dofinansowanych projektów w obszarze miast).

W naszym raporcie skupiamy się na 12 miastach Unii Metropolii Polskich, pokazując, jak wiele projektów zrealizowano dzięki funduszom europejskim. Dzięki nim, miasta mogły szybko się rozwijać, zacierając różnice z bardziej rozwiniętymi ośrodkami. Pokazujemy również jak z funduszy unijnych korzystali wszyscy beneficjenci (publiczni i prywatni). Wśród nich najwięcej projektów dotyczyło rozwoju firm.

Ważnym czynnikiem rozwoju miast dzięki Unii Europejskiej są projekty samorządowe, które odegrały kluczową rolę w poprawie jakości życia mieszkańców. Od infrastruktury po wsparcie dla bezrobotnych - inwestycje te miały realny wpływ na codzienne życie w naszych miastach.

Przeglądając liczby i przykłady konkretnych inwestycji, widać wyraźnie, jak dużą rolę odegrały fundusze europejskie. Również opinie społeczne potwierdzają pozytywny wpływ obecności w UE na rozwój lokalny. Polacy pozytywnie oceniają obecność we wspólnocie europejskiej z perspektywy rozwoju swoich miejscowości (72%). W większości są też zadowoleni z działań władz samorządowych w zakresie pozyskiwania środków unijnych (66%). 38% Polaków potrafi zidentyfikować w swojej miejscowości konkretne działania lub inwestycje zrealizowane z udziałem funduszy unijnych. Głównie dostrzegają inwestycje w infrastrukturę drogową (61%), sportowo-rekreacyjną (27%), oświatową (14%), renowację zabytków i rewitalizację obszarów zdegradowanych (11%) oraz inwestycje w tereny zieleni (11%).

Ale nasz raport nie tylko celebruje osiągnięcia minionych lat. Patrzymy także w przyszłość, gdzie kluczową rolę odegrać może realizacja projektów w ramach budżetu UE na lata 2021-2027. Wykorzystanie środków unijnych jest kluczowe dla kontynuacji naszego rozwoju.

Każde z naszych miast to osobna historia sukcesu, zbudowana na współpracy, inwestycjach i zaangażowaniu społecznym. Wspólnym mianownikiem tych opowieści to wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Unii Europejskiej, które przyczyniło się do dynamicznego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców Polski.

 

Do pobrania


X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..