Aktualności

Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych? Poradnik wyborczy

Cofnij

5 kwietnia 2024

Kto może brać udział w głosowaniu w wyborach samorządowych? Sprawdźcie, co będzie potrzebne, żeby wziąć udział w głosowaniu i o czym warto i trzeba pamiętać.

Czy mogę głosować?

Tak, jeśli:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończysz 18 lat,
  • jesteś wpisany do rejestru wyborców w swoim mieście czy gminie,
  • nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
  • nie jesteś ubezwłasnowolniony.

Rejestr wyborców

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały – jesteś z urzędu ujęty w rejestrze wyborców.

Jeżeli:

  • wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu,
  • zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu,
  • stale mieszkasz na obszarze dzielnicy bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie nie mieszkasz, ale przebywasz stale na obszarze danej dzielnicy,

będziesz mógł głosować, jeżeli złożysz pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Wniosek składasz w urzędzie dzielnicy, na terenie której mieszkasz lub przebywasz.
 

Swoje aktualne miejsce do głosowania znajdziesz na stronie mobywatel.gov.pl lub w aplikacji mObywatel.

 

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..