Ogólne

Jak zarządzać miastem wspólnie z mieszkańcami


27 listopada 2019

26 listopada w Warszawie miała miejsce konferencja „PROJEKT KONSULTACJE – czyli jak zarządzać miastem wspólnie z mieszkańcami”.

Co roku w Warszawie odbywa się kilkadziesiąt procesów konsultacji społecznych. Działania te, od wielu zresztą lat, są prowadzone przez Urząd m. st. Warszawy oraz urzędy warszawskich dzielnic. Tym razem Organizatorzy spotkania podzielili się doświadczeniami  włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym, w ramach nowej odsłony zarówno pod względem komunikacyjnym jak i identyfikacji wizualnej prowadzonych konsultacji, a także zastosowanych w procesach konsultacyjnych metod informowania i prowadzenia dialogu. Podsumowaniem tych działań jest publikacja:  „Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy”.

O nowych narzędziach konsultacji dyskutowano także w przeddzień konferencji, na posiedzeniu Komisji UMP ds. Obywateli Miasta. Przedstawiciele naszych miast omawiali najważniejsze kwestie związane z angażowaniem mieszkańców w mechanizm podejmowania decyzji, pobudzaniem ich aktywności, a także coraz częściej dostrzeganą potrzebą (obecnie już koniecznością) odformalizowania tego procesu.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor