Ogólne

Komitet Regionów, Miasto Gdańsk i ICORN przyznają Nagrodę Pawła Adamowicza


22 marca 2021

Komitet Regionów, Miasto Gdańsk i ICORN przyznają Nagrodę Pawła Adamowicza, aby inspirować miasta i organizacje, które promują równość i tolerancję.

Komitet Regionów zainaugurował przyznawanie “Nagrody Prezydenta Pawła Adamowicza za odwagę i wybitne osiągnięcia w promowaniu wolności, solidarności i równości“, aby uhonorować spuściznę byłego prezydenta Gdańska i byłego członka EPP-CoR, który zmarł w wyniku brutalnego ataku podczas imprezy charytatywnej na żywo w styczniu 2019 r.

Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący KR-u i gubernator Macedonii Środkowej w Grecji, powiedział: “Nagroda jest hołdem dla tych, którzy pracują przeciwko nietolerancji, opresji, ksenofobii i mowie nienawiści poprzez promowanie integracji społecznej i praw podstawowych. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla tych, którzy pracują na rzecz sprawiedliwości i demokracji na szczeblu lokalnym, tych, którzy budują mosty i obalają mury, a także tych, którzy torują drogę zmianom na korzyść najsłabszych.”

Ylva Johansson, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, powiedziała: “Paweł był jednym z was, był lokalnym liderem i europejskim liderem, opowiadał się za wolnością. Musimy zapobiec temu, aby brutalny język przerodził się w brutalne działania. Musimy zachęcać innych, aby poszli za jego przykładem i walczyli o szacunek i integrację. Wy, władze lokalne i regionalne, jesteście w stanie najlepiej zmienić sytuację we wsiach, miastach i miasteczkach, w sercu UE.”

Europosłanka Magdalena Adamowicz powiedziała, że ta nagroda jest symbolem tego, jak bardzo zależy nam na UE. Podkreśliła konieczność walki o równość każdego człowieka i potrzebę odwagi w obronie równości. “Ta nagroda pozwala nam pamiętać, że nasz dobrobyt zależy od współpracy, a ta wymaga zaufania i szacunku, a szacunek jest możliwy tylko wtedy, gdy wszyscy partnerzy są równi i traktowani z godnością” – podsumowała. Wraz z KR i Miastem Gdańsk, posłanka Magdalena Adamowicz podziękowała Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN), która powołała do życia tę ideę.

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska powiedziała: “Gdańsk dzieli się dobrem”. – To ostatnie słowa Pawła Adamowicza, który na przekór nieczułości, nietolerancji, nienawiści i przemocy budował lepszy świat. I my robimy to samo – dzielimy się dobrem. Nie tylko z naszymi bliskimi, nie tylko z gdańszczanami. Solidarność i wolność to wartości, które ukształtowały Gdańsk, a dziś potrzeba realnego działania i wsparcia dla tych, których prawa są łamane. I nie jest ważne, skąd pochodzą, kogo kochają i do kogo się modlą. W naszych gościach widzimy znacznie więcej niż tylko imigrantów w potrzebie. Dla nas jest to okazja do poznania ich jako artystów, równorzędnych partnerów, wartościowych osobowości, a po prostu jako sąsiadów, o których warto dbać i z którymi warto tworzyć wspólną przyszłość.”

Olgierd Geblewicz, Przewodniczący EPP-CoR i Przewodniczący Województwa Zachodniopomorskiego powiedział “Odwaga i determinacja Pawła Adamowicza w walce z nietolerancją, radykalizacją i mową nienawiści, a także jego wytrwałość i poświęcenie w promowaniu demokracji, solidarności, wolności, równych szans i praw podstawowych jest dla nas wszystkich przykładem do naśladowania. Naszym obowiązkiem jest kontynuowanie jego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”. Geblewicz dodał, że Paweł Adamowicz był prawdziwym Europejczykiem, prawdziwym lokalnym liderem pracującym blisko ze swoimi obywatelami i dla obywateli. Podkreślił: “Jestem pewien, że nagroda zainspiruje lokalnych i regionalnych liderów w całej UE do pójścia za jego przykładem.”

Źródło: www.eppcor.eu