Ogólne

Wiosenne porządki w miastach


20 marca 2021

Po sezonie zimowym czas na wiosenne porządki. W miastach trwa wielkie sprzątanie: zamiatanie ulic, przegląd budynków oraz porządkowanie terenów zielonych. Prace powinny zakończyć się na początku kwietnia.

Sprzątanie po zimie to spore wyzwanie. Pokazuje to chociażby przykład Katowic. Pozimowe doczyszczanie ulic, placów i parkingów powinno się w Stolicy Śląska zakończyć do 15 kwietnia. Wszystko uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Do prac związanych z doczyszczaniem po zimie wymagane są dodatnie temperatury dobowe. Takich dni było już kilkanaście i prowadzone było wtedy mechaniczne oczyszczanie ulic dostępnym sprzętem zamiatającym. W chwili obecnej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach dysponując łącznie 14 zamiatarkami zebrała z katowickich ulic ok. 800 ton zmiotek – czyli opadów i śmieci.

– Każdego roku w Katowicach prowadzone są prace, które mają uporządkować przestrzeń miejską po miesiącach zimowych i są w nie zaangażowane wszystkie miejskie służby. Porządki prowadzone są zarówno w ramach bieżącej działalności oraz doraźnie na prośby katowiczan. Wszystko po to, aby Katowice i przestrzenie dostępne dla mieszkańców były zadbane i zachęcały do korzystania z nich. Usuwanie resztek soli, czyszczenie ulic czy mycie przystanków oraz ławek, to tylko kilka takich przykładów – mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

W Lublinie wiosenne porządki trwają od 22 marca. Służby miejskie będą prowadzić prace na ulicach, chodnikach, na przystankach oraz w miejscach poza pasami drogowymi. W przestrzeni miejskiej pojawią się też nowe aranżacje zieleni. Akcja potrwa miesiąc, a jej łączny koszt to około 580 tys. zł.

– Po trudnej zimie, która znacząco wpłynęła na zimowe koszty utrzymania miasta, rozpoczynamy przygotowania do wiosny. Prace porządkowe obejmą lubelskie ulice, ciągi piesze oraz tereny znajdujące się poza pasem drogowym. Skupimy się również na pielęgnacji zieleni, pojawią się nowe aranżacje kwiatowe. Wiosenna aura pozwoli również rozpocząć zapowiadane przez nas docelowe naprawy ubytków w jezdniach. Na ten cel przeznaczyliśmy dodatkowe 2 mln zł – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wiosenne porządki trwają także w Gdańsku. Sprzątanie obejmuje usuwanie zalegającego kruszywa i innych zanieczyszczeń. Znaczna część obiektów sprzątana jest ręcznie, prace mogą być więc realizowane mimo pojawiających się przymrozków. Następnym krokiem, po ustabilizowaniu warunków pogodowych, będzie sprzątanie mechaniczne dróg: odpiaszczanie ich, mycie nawierzchni jezdni i krawężników, oczyszczanie z zalegającej trawy, liści, chwastów, warstwy ziemi i innych zanieczyszczeń.

Przy sprzyjającej aurze, ten etap prac powinien rozpocząć się już w połowie marca, przy czym w pierwszej kolejności oczyszczane będą drogi należące do Podstawowego Układu Komunikacyjnego. Skuteczne oczyszczenie wymaga kilkukrotnego przejazdu służb. Następnie oczyszczaniem objęte zostaną drogi o niższym obciążeniu ruchem drogowym.

Równolegle do wiosennych porządków trwa w mieście akcja sadzenia kwiatów. W tym roku będzie ich aż 55 tys. Kwiaty posadzi Gdański Zarzą Dróg i Zieleni.

– Trudno sobie wyobrazić świat bez kwiatów, bez ich delikatnego zapachu, pastelowych lub płomiennych barw. Są jednym z najbardziej efektownych elementów dekoracyjnych przestrzeni miejskiej. Nie tylko podkreślają piękno zabytkowych kamienic czy nowoczesnych budynków, ale przede wszystkim poprawiają nastrój mieszkańców i dodają miastu świeżości i elegancji. Dlatego począwszy od stokrotek i bratków, przez begonie, pelargonie, szałwie i aksamitki, skończywszy na chryzantemach i kapustach ozdobnych posadzimy ich w tym roku łącznie 55 906 sztuk – zapowiada Magdalena Kiljan, Rzecznik Prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

1500 km dróg i 3,4 mln m2 terenów przeznaczonych dla pieszych trzeba na wiosnę posprzątać w Warszawie. Z ulic i chodników do usunięcia jest przede wszystkim piasek, którym w ciągu zimy posypywano drogi. Ostatnie sprzątanie ulic odbyło się na początku grudnia zeszłego roku. Przez ponad trzy miesiące na ulicach zebrało się tyle piasku, że efekt w pełni oczyszczonych jezdni można uzyskać dopiero po kilku przejazdach zamiatarek i zmywarek.

– Mieszkańcy Warszawy cenią sobie czystość miasta, dlatego – po doczyszczeniu ulic i terenów dla pieszych – tereny te będą sprzątane systematycznie. Właśnie w regularności tkwi tajemnica porządku. Każda z jezdni zamiatana będzie na mokro raz na tydzień, a gruntownie myta raz na miesiąc – mówi Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Regularność pozwala na zachowanie czystości na najwyższym poziomie. Każda z jezdni zamiatana będzie na mokro raz na tydzień, a gruntownie myta raz na miesiąc. Chodniki i przystanki zamiatane będą przynajmniej raz w tygodniu, a w niektórych rejonach nawet codziennie – częstotliwość zależy od lokalizacji. Przy czym ok. 45 proc. terenów sprzątanych jest trzy razy w tygodniu.

Codziennie zabierane są śmieci z ulicznych koszy. Na terenach Zarządu Oczyszczania Miasta jest ich 12 tys., a w całym mieście ok. 27 tys. Nad czystością miasta na co dzień pracują również urzędy dzielnic, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Praskich Terenów Publicznych, a także administratorzy osiedli i nieruchomości.