Patronaty

Kongres Klimatyczna Regeneracja Miast


27 maja 2022

Kongres odbędzie się 7-8 czerwca w Łodzi, czyli w jednym z miast członkowskich Unii Metropolii Polskich.

Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Przewodniczącym Rady Programowej Kongresu jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, a wśród polskich i zagranicznych prelegentów m.in. Elisa Ferreira - Komisarz ds. Spójności i Reform, Komisja Europejska, dr Ewa Łabno-Falęcka - Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska czy dr Håkan Tropp - Dyrektor programowy, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody.

Program Kongresu został podzielony na najważniejsze obszary tematyczne kluczowe z perspektywy rozwoju miast. Tematami dyskusji będzie m.in. urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej, agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych czy transport publiczny i strefy niskoemisyjne w praktyce. 

Pełen program Kongresu dostępny jest pod tym linkiem.

Wydarzenie jest organizowane w ramach cyklu wydarzeń ruchu Open Eyes Economy. Ponadto Kongres jest również oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11. 

Więcej o wydarzeniu: www.regeneracjamiasta.pl