Ogólne

Koronawirus. Jak przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu?


9 kwietnia 2020

Jednym z efektów epidemii COVID-19 będzie kryzys gospodarczy. Aby przeciwdziałać jego skutkom potrzebne są wspólne działania rządu i samorządu terytorialnego. Ich koordynacją powinien zajmować się rządowo - samorządowy zespół - uważają Prezydenci miast UMP.

9 kwietnia 2020 r. Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich wystosowali do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów apel w sprawie powołania  nadzwyczajnego zespołu ds. opracowania działań na rzecz walki z kryzysem gospodarczym i włączenia do jego prac ekspertów samorządu terytorialnego.

W miastach Unii Metropolii Polskich zarejestrowanych jest ponad 1.290 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi ok. 30% przedsiębiorstw w skali kraju.

W granicach naszych miast jest więcej niż 1,4 tys. zakładów pracy, z których każdy zatrudnia powyżej 250 pracowników oraz przeszło 400 dających pracę ok. 400 tys.  pracownikom. Nasze miasta-regiony były kołem zamachowym polskiej gospodarki dotychczas i powinny nim być po trudnym czasie epidemii.

Na bieżąco monitorujemy sytuację w naszych miastach, wspomagając rządową pomoc dla przedsiębiorców. Podjęliśmy działania wspierające naszych mieszkańców i przedsiębiorców - tworząc lokalne „tarcze samorządowe”.

Potrzebujemy skoordynowania polityk i działań na linii Rząd - Samorząd, w celu  zminimalizowania skutków kryzysu gospodarczego” - czytamy w skierowanym do Premiera Morawieckiego wystąpieniu.

09.04.2020 Apel UMP do Premiera M. Morawieckiego w sprawie zespołu antykryzysowego

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor