Z naszych miast

Koronawirus. „Kultura odporna” wesprze krakowskich artystów


6 kwietnia 2020

Kraków przygotował pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców. Program „Kultura odporna” ma charakter uzupełniający dla programu „Pauza”, programu Małopolskiej Tarczy Kryzysowej i Tarczy Antykryzysowej dla Kultury, ogłoszonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dla zaplanowanych wcześniej dotacji na działalność podmiotową instytucji kultury w bieżącym roku.

Szacuje się, że w sektorze kultury i branżach powiązanych pracuje w Krakowie nawet kilkanaście tysięcy osób. W samej tylko branży festiwali pracuje niemal 4 tys. osób, a wpływ tych wydarzeń na ekonomię miasta, to co najmniej 500 milionów zł. Podobne jest znaczenie muzeów i bibliotek. Wiele teatrów i obiektów finansowało się w 80% z przychodów własnych. W pierwsze trudne miesiące kryzysu istotne jest zapewnienie koniecznej ochrony miejsc pracy, struktur organizacji, komunikacji z odbiorcami.

Obecna sytuacja nie pozwala większości firm, instytucji i organizacji prowadzić ich regularnej działalności zarobkowej. Spadają rezerwacje kongresów, wielkie koncerty, rozgrywki sportowe. Dotyczy to także sektora kultury. Miejskie instytucje kultury nie zarabiają na sprzedaży biletów i usług i podobnie, jak wszystkie inne branże miasta – walczą o przetrwanie. To potężna próba dla teatrów i muzeów, dla obiektów typu TAURON Arena czy ICE Kraków, w których długo nie pojawią się koncerty i kongresy. To także wielka próba dla tzw. freelancerów i organizacji pozarządowych, mających często na utrzymaniu rodziny. Wiele instytucji stara się przenosić swoją działalność do internetu, ale wiemy wszyscy, że to nie wystarczy. Musimy na nowo wymyślić i stworzyć narzędzia integrujące, platformy współdziałania, które pozwolą nam dzielić się naszymi wytworami i budować relację z publicznością. Musimy pomóc twórcom i artystom utrzymać się na powierzchni i uratować zatrudnienie w tym sektorze. Najważniejsi są dla nas ludzie. Są naszym najważniejszym kapitałem – podkreśla Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa.

Z tych właśnie względów samorząd Krakowa opracował program „Kultura odporna” - wachlarz rozmaitych narzędzi, mających zapewnić doraźną opiekę twórcom i branżom szczególnie ważnym dla polityki kulturalnej Krakowa.

Zawarto w nim wzmocnienie i podniesienie puli na nagrody i stypendia dla twórców i artystów, dodatkowy pakiet stypendiów dla najbardziej potrzebujących, znajdą się też dodatkowe środki na wzbogacenie działalności kulturalnej i dzieła powstałe w czasach pandemii.

Interwencją i wparciem objęci zostaną zarówno indywidualni twórcy i animatorzy, jak i organizacje pozarządowe, instytucje, przedstawiciele najważniejszych sektorów kreatywnych, w tym m.in. producenci muzyczni i audiowizualni, sektor sztuk wizualnych, sektor filmowy i branża książki. Miasto przeznaczy na to środki zarezerwowane w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 r. oraz część środków wybranych miejskich instytucji kultury. Zmianie ulegnie sposób ich wydatkowania. Wartość pakietu narzędzi wspierających sektor kultury, to w tej chwili ok. 10 milionów złotych. Dodatkowe narzędzia będą planowane w zależności od rozwoju sytuacji związanej z wychodzeniem ze spodziewanej recesji.

Źródło: www.krakow.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor