Ogólne

Koronawirus. Ministerstwo Edukacji odpowiada na pytania UMP dotyczące zdalnej nauki


14 kwietnia 2020

14 kwietnia br. do biura Unii Metropolii Polskich wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo dotyczące „kształcenia na odległość” i ustalonych przez resort edukacji zasad funkcjonowania szkół i nauczania w czasie epidemii COVID-19.

Więcej na temat wystąpienia UMP do Ministra Edukacji Narodowej pisaliśmy tutaj.

- Od 25 marca br. szkoły i palcówki realizują zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tam, gdzie jest to konieczne, realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych możliwe jest również w inny sposób, ustalony przez szkoły i placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym - czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Macieja Kopcia, Wiceministra Edukacji Narodowej.

Podstawą prawną dla wprowadzenia kształcenia na odległość były dwa rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.:

  • (zmieniające) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492),
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

- O tym, w jaki sposób są prowadzone zajęcia z uczniami decyduje dyrektor szkoły wspólnie z nauczycielami. Szkoła dokonuje wyboru najodpowiedniejszych narzędzi, z których mogą korzystać nauczyciele danej szkoły w pracy z uczniami. Dyrektor szkoły ustala także sposób, w jaki będzie oceniana praca uczniów. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciele muszą uwzględniać równomierne obciążenie uczniów oraz ich możliwości percepcyjne. Zlecając uczniowi wykonanie danego zadania na ocenę, nauczyciel musi mieć pewność, że uczeń zrozumiał omawiany temat i jest w stanie samodzielnie wykonać zadanie - czytamy w odpowiedzi MEN.

14.04.2020. Odpowiedź MEN na pismo UMP w sprawie edukacji zdalnej

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor