Z naszych miast

Koronawirus. Śluby z ograniczeniami, ale w zaplanowanym terminie


6 kwietnia 2020

W marcu w Warszawie zawarto 205 małżeństw: 194 ceremonie miały miejsce w salach USC, odbyło się 8 ślubów konkordatowych, a 3 w plenerze. Rok temu (marzec 2019 r.) w stolicy odbyło się 298 ceremonii ślubnych. Spośród nich 257 małżeństw zawarto w salach ślubów USC, 8 w plenerze, a 33 to śluby konkordatowe.

Zmiany, związane z funkcjonowaniem Urzędu m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa, nie ominęły również stołecznego Urzędu Stanu Cywilnego. Narzeczeni jednak mogą być spokojni - ceremonie ślubne zaplanowane na najbliższe dni odbędą się. Oczywiście z ograniczeniami. W ceremonii - poza nupturientami - udział bierze wyłącznie urzędnik stanu cywilnego oraz świadkowie.

Z powodu epidemii COVID-19 w marcu odwołanych zostało około 25% ceremonii ślubnych.

W tej chwili wszystkie informacje, dotyczące zawierania małżeństw, są udzielane telefonicznie i mailowo. Warto również pamiętać, że dokumenty dotychczas złożone w związku ze ślubami zachowują swoją ważność. Trzeba jednak zaznaczyć, że Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa” ważne jest przez sześć miesięcy od daty jego złożenia. Jeśli młoda para zdecyduje o zmianie daty ceremonii, a nowy termin zostanie wyznaczony po upływie ważności dokumentu, konieczne jest złożenie nowego Zapewnienia.

Od poniedziałku, 16 marca, nieczynnych jest sześć siedzib USC zlokalizowanych na Białołęce, Bielanach, Ochocie, Woli, a także w Wesołej i w Wilanowie. Mieszkańcy jedynie korespondencyjnie załatwiają swoje sprawy w Sekcji Obrotu Zagranicznego (ul. Chałubińskiego 8) oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14) – nie  jest prowadzona obsługa osobista. Również wnioski z zakresu rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą korespondencyjną, natomiast pozostałe, np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez e-PUAP, dla osób posiadających profil zaufany.

W siedzibach warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego w dalszym ciągu bez ograniczeń można załatwić sprawy, związane z rejestracją zgonów. Dla zachowania daleko idących środków bezpieczeństwa proponujemy, by urodzenia rejestrować elektronicznie, za pośrednictwem e-PUAP.

Źródło: www.um.warszawa.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor