Ogólne

Koronawirus w Polsce. Spotkanie Prezydentów miast


11 marca 2020

11 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie i briefing prasowy Prezydentów wszystkich miast wojewódzkich w sprawie koronawirusa, w trakcie którego włodarze zaapelowali do rządu o podjęcie działań umożliwiających im właściwą organizację i finansowanie działań zmierzających do ograniczenia zachorowań.

- Dzisiaj rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych w Polsce na okres dwóch tygodni - mówiła podczas briefingu prasowego Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy. - Ten czas wykorzystamy, aby przygotować się, m.in. uzupełnić w szkołach i innych placówkach oświatowych zapasy antyseptyków. To też jest czas dla rządu na przygotowanie dokumentu o który zabiegaliśmy, a mianowicie instrukcji postępowania określające, jak dyrektorzy placówek oświatowych mają postępować w sytuacji stwierdzenia przypadku zakażenia, czy też podejrzenia zakażenia koronawirusem - mówiła Renata Kaznowska.

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania wskazał, że miastom pilnie potrzebna jest pomoc, przede wszystkim w postaci podstawowego sprzętu ochronnego dla lekarzy i pielęgniarek, a także w organizacji miejsc w szpitalach dla potencjalnych zakażonych koronawirusem. - W Poznaniu mamy rezerwy strojów ochronnych i masek, które wystarczą trzy dni. Dlatego pilnie potrzebujemy uzupełnienia. Bez tego podstawowego sprzętu musimy liczyć się z tym, że personel medyczny odmówi dalszej pracy. Konieczne jest też, aby Narodowy Fundusz Zdrowia pilnie umożliwił przesunięcie środków przeznaczonych w formie ryczałtu na różnego rodzaju szpitalne wydziały na walkę z koronawirusem, czyli na oddziały zakaźne. W przypadku Poznania jedyny oddział zakaźny to są 32 łóżka. Nie czekając na dyspozycje rządu Rada Miasta Poznania przeznaczyła 500 tys. zł na dodatkowe miejsca na oddziale zakaźnym. Ponadto Rektor Uniwersytetu Medycznego jest w stanie stworzyć 20 takich miejsc. Nie jesteśmy w stanie stworzyć więcej miejsc dla potencjalnie zarażonych koronawirusem, dlatego potrzebne są działania rządu, który powinien natychmiast znaleźć środki na walkę z koronawirusem - mówił Prezydent Jaśkowiak.

- Apelujemy przede wszystkim o jak najlepszą współpracę z wojewodami. To jest bardzo istotne, aby współdziałać, wykorzystywać nasze służby w zakresie wiedzy i kompetencji, które posiadamy, bo przecież walczymy o dobro wspólne jakim jest życie i zdrowie naszych mieszkańców - mówiła Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi. - Wiemy, że od 1 kwietnia 2020 r. wchodzi zmiana ustawowa dotycząca tzw. administracji zespolonej w zakresie służb sanitarnych. W obecnej sytuacji rząd czy parlament powinien rozważyć przesunięcie terminu wejścia w życie tej nowelizacji. Nie wyobrażamy sobie bowiem, aby jakiekolwiek zamieszanie związane z przekazywaniem kompetencji w tym zakresie spowodowało perturbacje. Apelujemy także o to, aby jak najszybciej do samorządów trafiły dokładne dyrektywy, scenariusze działania i postępowania  w sytuacjach opisanych w specustawie o koronawirusie - mówiła Prezydent Łodzi.

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska mówiła o potrzebie współpracy w duchu odpowiedzialności i solidarności. Zwróciła także uwagę na pilną konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią samorządom podejmowanie efektywnych działań. - Dzisiaj o odwoływaniu imprez masowych informujemy na konferencjach prasowych nie mając jednocześnie żadnych instrumentów prawnych pozwalających na wycofanie zgód dla tych wydarzeń, które już takie zgody uzyskały - wskazywała Prezydent Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz zwróciła także uwagę, że zamykanie szkół powoduje problemy co zrobić np. z uczęszczającymi do nich uczniami. - Dlatego apelujemy o odpowiedzialność, solidarność i procedury działania, które nam wszystkim są potrzebne, niezależnie od tego, czy w jakimś mieście koronawirus już jest, czy jeszcze nie - mówiła Prezydent Dulkiewicz.

Informacje o liczbie zachorowań na COVID-19 na świecie i w poszczególnych krajach

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor