Ogólne

Koronawirus. Wystąpienie UMP do Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia w sprawie wyborów prezydenckich


8 kwietnia 2020

Trwające prace legislacyjne nad specustawą wyborczą nie zwalniają samorządów z wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Aby zadania te realizować z poszanowaniem zdrowia i życia mieszkańców, konieczne są jednak szczegółowe wytyczne określające jak zapewnić bezpieczeństwo sanitarne osobom zaangażowanym w ich organizację i przeprowadzenie.

 

O szczegółowe instrukcje, jak w czasie epidemii COVID-19 realizować czynności związane z organizacją zaplanowanych na 10 maja br wyborów Unia Metropolii Polskich występowała już wielokrotnie. Pisma w tej sprawie kierowane były zarówno do Sylwestra Marciniaka, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, jak i Jarosława Pinkasa Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pisma w tych sprawach kierowane były także do właściwych miejscowo Komisarzy Wyborczych kierowane były także indywidualnie przez Prezydentów poszczególnych miast UMP.

Ponieważ kierowane dotychczas pisma nie spowodowały wydania wnioskowanych zaleceń i wytycznych, Unia Metropolii Polskich postanowiła ponowić swój apel, kierując stosowny list  do Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia.

Brak odpowiedzi od GIS i bardzo ogólna ze strony PKW zmusza nas - Prezydentów Miast - do ponowienia wystąpienia, tym razem bezpośrednio do Pana: Ministra Zdrowia i lekarza, w sprawie wymogów sanitarnych, jakie powinny zostać przez nas wprowadzone przy realizacji zadania zleconego przez administrację rządową. Brak jasnych wytycznych w tej sprawie może spowodować, że, nie z winy samorządów, w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów narażone zostanie zdrowie i życie ludzkie. (...). W tej sytuacji czujemy się upoważnieni do stwierdzenia, że Rząd oraz sejmowa większość dążąca do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w obecnych okolicznościach bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.” - czytamy w wystąpieniu.

08.02.2020. wystąpienie UMP do Ministra Zdrowia w sprawie wyborów prezydenckich

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor