Ogólne

Koronawirus. Zaskakująca odpowiedź GIS na pytania dotyczące wyborów prezydenckich


16 kwietnia 2020

Na miesiąc przed planowanym terminem wyborów Prezydenta RP Główna Inspekcja Sanitarna dopiero agreguje wiedzę, jak bezpiecznie zorganizować i przeprowadzić wybory Prezydenta RP. Tak wynika z dwuzdaniowej odpowiedzi, na której przygotowanie Inspekcja potrzebowała aż 21 dni.

w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących środków bezpieczeństwa w związku z zaplanowanymi na 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informuję, że podjęte zostały działania agregujące opinie instytucji eksperckich w tym zakresie. Po przedstawieniu opinii, komentarzy i uwag do procesu wyborów prezydenckich, planowanych w trybie korespondencyjnym, przez ekspertów i wybrane instytucje naukowe, zostanie przygotowany zagregowany materiał wraz z analizą przekazanych opinii i stanowisk.” - czytamy w datowanej na 14 kwietnia 2020 r. odpowiedzi Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odpowiedź ta została udzielona na skierowane przez Unię Metropolii Polskich pismo z 24 marca 2020 r., w którym wskazane zostały konkretne problemy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. W wystąpieniu tym prosiliśmy o szczegółowe wytyczne bezpiecznego postępowania w procesie przygotowawczym oraz wyborczym, m.in. dotyczące:

  1. zachowania bezpieczeństwa współpracy i komunikacji członków komisji oraz osób je obsługujących podczas:
  • przygotowywania i wyposażania lokali wyborczych,
  • głosowania wyborców,
  • wielogodzinnego liczenia kart wyborczych,
  • sporządzania protokołów, przekazywania ich do okręgowej komisji wyborczej i depozytu urzędnikom wyborczym,
  1. wyposażenia i dezynfekcji stanowisk do wydawania kart do głosownia,
  2. wyposażenia w płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne z zaznaczeniem, czy dotyczy to członków komisji, czy również wyborców, operatorów informatycznych, pracowników urzędów obsługujących komisje.

Udzieloną Unii Metropolii Polskich przez Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiedź można delikatnie określić jako rozczarowującą. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że na jej przygotowanie GIS potrzebował aż trzech tygodni. Dlatego „Wyrażamy zaskoczenie, a jeszcze bardziej zaniepokojenie sytuacją, w której Główny Inspektor Sanitarny na niecały miesiąc przed wyborami dopiero przygotowuje „zagregowany materiał” w tym zakresie. Odczytujemy to jednoznacznie jako kolejny dowód na to, że przeprowadzenie wyborów w sposób odpowiedzialny i bezpieczny jest praktycznie niemożliwe.” - czytamy w skierowanej 16 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiedzi Unii Metropolii Polskich.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor