Ogólne

Liczby nie kłamią. Prawda o rządowym wsparciu dla samorządów.


19 czerwca 2020

Kancelaria Premiera RP - w czwartkowym „samorządowym spocie” zamieszczonym na youtube - pozwala nam zajrzeć za: „kulisy sukcesu polskich samorządów”, które osiągnęły „dzięki rządowemu wsparciu”.

W spocie zawarto prawdziwe liczby ale przemilczając istotne dane.

Dla pełnego obrazu tych sukcesów, wzbogacamy spot o samorządowe dane liczbowe, które prezentujemy poniżej.

Dopiero uzupełnione, tworzą prawdziwy obraz sytuacji samorządu, którego w rządowej reklamie zabrakło.

Wielkości, które przedstawiamy w rzetelnym kontekście, ukazują „obiektywizm" autorów spotu.

Dla sprawiedliwości przyznajemy, że niebagatelny wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania „małych ojczyzn”, osiągnięto dzięki „mądrej polityce gospodarczej” Rządu PiS.

Dopiero teraz widać całą prawdę zawartą w spocie, którego lejtmotyw to: „skuteczny rząd, to bogaty samorząd”.

Liczby nie kłamią ale manipulując nimi można zakłamać rzeczywistość. Może o to chodzi ale czy powinno?

 

  wzrost dochodów gmin ogółem: wzrost kosztów bieżących w gminach ogółem: saldo
PIT i CIT w latach 2015 - 19 21,8 mld 41,4 mld (bez wydatków 500+) - 19,6 mld
w tym: Warszawa 2,4 mld 3,4 mld - 1 mld
w tym: Kraków 750 mln 1,2 mld - 450 mln
w tym: Wrocław 550 mln (w spocie 600 mln) 770 mln - 220 mln
Subwencja oświatowa w latach 2015 - 19 6,6 mld 13,6 mld - 7 mld
w tym: Warszawa 540 mln 1,36 mld (bez inwestycji) - 820 mln
Razem: 28,4 mld 55 mld 26,6 mld

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych środki zapowiadane środki przyznane gminom w 2019 r. wnioski zaakceptowane w 2019 r.  na kwotę zrealizowane w 2019 r. inwestycje  
 
    10 mld rocznie 4,5 mld 3,8 mld 615 mln  
  1. niewydatkowanie środków jest spowodowane opóźnieniami w rozpatrywaniu wniosków,
  2. Obiecywane przez Rząd 10 tys. dróg (zgodnie z powyższym wykazem) i kosztorysowo zostanie wybudowana w ciągu 33 do 66 lat...

List Prezydentów miast do Premiera

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor