Z naszych miast

Kraków: handlujmy alkoholem odpowiedzialnie


25 lutego 2020

„Krakowskie porozumienie – dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży”, to podpisana w czerwcu 2019 r. umowa społeczna z udziałem krakowskich przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. Porozumienie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie detalicznej sprzedaży alkoholu.

Porozumienie weszło wżycie 1 września 2019 r. Liczba sklepów biorących udział w programie wzrosła do 154. Porozumienie ma charakter otwarty i można do niego przystąpić w dowolnej chwili. Jak podkreślają władze Krakowa, program przynosi oczekiwane skutki.

Kupcy, którzy zdecydowali się przystąpić do porozumienia zobowiązali się m.in. do niesprzedawania trunków od godz. 0:00 do 5:30. Ponadto zobowiązali się do do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wraz z monitoringiem wizyjnym widocznym dla klientów oraz zawarcia umowy z firmą ochroniarską, która zapewni instalację w punkcie sprzedaży alkoholu przycisku antynapadowego oraz możliwości powiadamiania i przywoływania grupy interwencyjnej. Przedsiębiorcy zapewnią także miejsce dla wszystkich oczekujących klientów wewnątrz punktu sprzedaży alkoholu, będą też reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa i niewłaściwych zachowań.

Już teraz można stwierdzić, że porozumienie przynosi oczekiwane skutki. Komenda Miejska Policji w Krakowie przeprowadziła analizę interwencji w rejonie placówek, które przystąpiły do porozumienia. Porównano liczbę interwencji w okresie: czerwiec–sierpień i wrzesień–listopad, czyli trzy miesiące przed wejściem w życie umowy społecznej i trzy miesiące po jej wejściu. Ogólna liczba podejmowanych przez policję interwencji w rejonie tych placówek spadła o 7 proc.

Źródło: www.krakow.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor