Ogólne

List popierający utworzenie Łódzkiego Związku Metropolitalnego


29 stycznia 2020

Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz Hanna Zdanowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny podpisali list popierający senacki projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym.

- Wszystkie analizy i badania porównawcze prowadzone od 30 lat przez Unię Metropolii Polskich jednoznacznie dowodzą konieczności upodmiotowienia polskich obszarów metropolitalnych. Procesy metropolizacji (demograficzne, gospodarcze, społeczne, oraz związane z ochroną środowiska naturalnego) determinują nowe wyzwania w zakresie zarządzania terytorialnego - czytamy w liście.

Sygnatariusze listu zwracają też uwagę, że związki i porozumienia międzygminne nie są wystarczającym narzędziem prawnym do zapewnienia sprawnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.

- Dlatego stoimy na stanowisku, że tylko podstawa ustawowa może zapewnić trwałość konsolidacji zarządzania obszarem metropolitalnym. Jesteśmy przekonani, że przyjęcie kolejnych aktów prawnych regulujących współpracę w pozostałych obszarach metropolitalnych jest niezbędne do ich lepszego zarządzania - czytamy we wspólnym stanowisku Unii Metropolii Polskich, Zagłębiowsko-Górnośląskiej Metropolii oraz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

W ocenie sygnatariuszy listu ustawowe określenie zasad funkcjonowania Łódzkiego Związku Metropolitalnego, poprawi efektywność działań na rzecz jego zrównoważonego rozwoju.

UMP_Wspólny list poparcia senackiego projektu ustawy

Czytaj więcej o senackim projekcie ustawy o łódzkim związku metropolitalnym.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor