Ogólne

Miasta solidarne z Białorusią


25 marca 2021

Dzisiaj w przestrzeni miast pojawiły się biało-czerwone flagi wolnej Białorusi. 25 marca 1918 roku zakończyło się posiedzenie Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, którego efektem była proklamacja utworzenia państwa białoruskiego. Niecały rok później, w wyniku wojny polsko-bolszewicka Białoruś straciła niepodległość.

Dzień Wolności jako nieoficjalne święto jest obchodzone, tylko przez środowiska opozycyjne. Reżim Łukaszenki jako Dzień Niepodległości uznaje rocznicę wyzwolenia Mińska przez Armię Czerwoną w 1944 r. przypadającą na 3 lipca.

Walka o wolność Białorusinów i Białorusinek nadal trwa. Wyrażając solidarność ze wszystkimi Białorusinami, którym bliskie są ideały wolności i demokracji, miasta Unii Metropolii Polskich przyłączyły się do akcji #LightForBelarus, w ramach której odbędzie się iluminacja różnych obiektów kolorami biało-czerwono-białej flagi niepodległej Białorusi. Tych kolorów dziś wieczorem można szukać w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu.

Podejmując własne inicjatywy, miasta wzmacniają głos poparcia Polski dla rozwoju demokracji na Białorusi. Rzeźba Przechodzącego przez most w Bydgoszczy ubrana w koszulkę w barwach biało-czerwonych rok temu, dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia Prezydent Bydgoszczy, Rafał Burski, skierował do radnych projekt uchwały umożliwiający pomoc mieszkaniową rodzinom z Białorusi, którzy doświadczyli prześladowań ze strony reżimu Łukaszenki.

Rada Miasta Wrocławia przyjęła rezolucję wobec wydarzeń na Białorusi, w której można przeczytać „Sprzeciwiamy się przemocy, agresji i represjom wymierzonym przez władzę wobec społeczeństwa białoruskiego. Sprzeciwiamy się brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich. Apelujemy do władz Republiki Białorusi o przestrzeganie praw człowieka, w tym wolności zgromadzeń, swobody wyrażania poglądów, a także prawa do dostępu do niezależnych mediów i rzetelnej informacji oraz o podjęcie dialogu z obywatelami, natychmiastowe uwolnienie arbitralnie aresztowanych i przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów zgodnie z zaleceniami i pod egidą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie…” Równolegle na elewacji kamienicy przy ul. Legnickiej powstaje, powstaje mural upamiętniający przyznanie białoruskiej opozycji Nagrody im. Sacharowa. Praca, wg projektu artystki białoruskiej Anny Redko, będzie przedstawiać postać kobiety, symbolizującej walkę naszych wschodnich sąsiadów o wolność. Mural

Władze Gdańska zdecydowały o obsadzeniu skweru Janki Kupały białymi i czerwonymi bratkami w formie dwóch flag niepodległej Białorusi. W Poznaniu można obejrzeć  wystawę przygotowaną przez Białoruską diasporę (parkanie Ogrodu Zamkowego od strony alei Niepodległości. W Lublinie, w wyniku rozszerzenia projektu rezydencji rekonwalescencyjnych dla prześladowanych Białorusinek
i Białorusinów wspieranego przez Miasto, z inicjatywy Fundacji Open Culture powstała nieformalna sieć współpracy instytucji i organizacji pozarządowych, które goszczą lub wspierają w inny sposób osoby uciekające z Białorusi. Na apel Fundacji odpowiedziały organizacje i instytucje kultury z całej Polski, zaproszenie jest nadal aktualne, również dla samorządów

Z kolei Warszawski Teatr Powszechny oraz Fundacja Strefa rozpoczęły cykl działań, w których skupiają się na wolności słowa i wolności twórczej Białorusinek i Białorusinów. W ramach akcji „Jesteśmy z Wami!” białoruscy artyści, którzy mieszkają w Polsce, w krótkich filmach opowiadają o sobie, swojej wizji sztuki i o marzeniach artystycznych.  Pod hasłem „Atlas gestów solidarności z Białorusią” zaprezentowane będą również wybrane projekty artystyczne, działania społeczne i aktywistyczne przeprowadzone na Białorusi i ukazujące, czym solidarność i troska mogą być w praktyce. Działania realizowane są w ramach projektu „Dramaturgie społeczne”, współfinansowano przez m.st. Warszawę.

Niech żyje Białoruś! Жыве Беларусь!