Ogólne

Miasta upominają się o przepisy o sygnalistach


10 września 2021

Zbliża się termin wejścia w życie przepisów unijnych dotyczących ochrony sygnalistów. Polski rząd jak do tej pory nie przedstawił projektu regulacji, które w tym zakresie mają obowiązywać w naszym kraju.

17 grudnia br. upływa termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii Europejskich, czyli tzw. sygnalistów.

Przepisy o ochronie sygnalistów będą zobowiązane stosować także jednostki samorządu terytorialnego. Największe samorządy, w tym 12 miast tworzących Unię Metropolii Polskich będą zobowiązane do jej stosowania już w grudniu br.

Miasta UMP podjęły już działania zmierzające do wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów. Jednocześnie eksperci z powołanego w ramach UMP Zespołu ds. sygnalistów zwracają uwagę na istotną przeszkodę utrudniającą im efektywną pracę w tym kierunku. Polega ona na tym, że jak do tej pory rząd nie przedstawił żadnego projektu ustawy wdrażającego do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy. Jednostki samorządu terytorialnego nie uzyskały także informacji, jaki jest terminarz i stan prac nad ustawą oraz kiedy można oczekiwać jej uchwalenia przez Parlament.

Problem ten został poruszony podczas sierpniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (25 sierpnia br). Dyskutowano nad nim także na wrześniowym posiedzeniu Zespołu Unii Metropolii Polskich ds. sygnalistów, które odbyło się 8 września br.

Przypomnijmy, mianem sygnalisty określa się osobę pracującą dla organizacji publicznej lub prywatnej lub utrzymująca kontakt z taką organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową, która (niejednokrotnie) jako pierwsza dowiaduje się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego. Odgrywa ona zatem kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń i zaniedbań, a w konsekwencji zabiega im. Tym samym działa w celu ochrony dobra społecznego. Takim osobom unijne przepisy gwarantują ochronę przed działaniami odwetowymi, np. zwolnienie z pracy pracownika, który informuje o dostrzeżonych w urzędzie zjawiskach korupcyjnych.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor