Z naszych miast

Milion złotych dla laureatów olimpiad naukowych


10 sierpnia 2020

 

Milion złotych wyda w najbliższym roku akademickim Uniwersytet Wrocławski na stypendia dla młodych uczonych. Intencją pomysłodawców programu „Młody Badacz 2020-2025”, w ramach którego będą one wypłacane, jest wsparcie rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionych pierwszoroczniaków.

Szanse na finansowe wsparcie mają osoby, które w październiku rozpoczną studia I stopnia lub pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, bez względu na specjalizację i wydział.

O stypendium mogą się starać osoby, które mają na koncie medale z międzynarodowych i krajowych olimpiad przedmiotowych oraz finaliści tych imprez. Osiągnięcia są różnie punktowane, wysokość dofinansowania zależy od ich rangi i liczby. Np. nagroda międzynarodowej imprezy dla młodych naukowców daje 500 pkt, a za udział w polskim finale olimpiady można sobie policzyć 200 pkt.

Beneficjentami programu „Młody Badacz 2020-2025” mogą zostać także osoby, które miały najlepsze wyniki w procesie rekrutacyjnym. Słowem, którym najlepiej poszło na maturze.

Władze Uniwersytetu Wrocławskiego zakładają wypłatę stu stypendiów. Chyba że okaże się, że liczba osób z osiągnięciami wartymi wyróżnienia jest mniej albo – odwrotnie – studentów z taką samą liczbą punktów będzie więcej.

W regulaminie projektu zagwarantowano stypendia dla dwóch osób z każdego wydziału UWr, reszta beneficjentów będzie wyróżniana na podstawie rankingu punktowego.

Olimpijczycy z wpłat ucieszą się co miesiąc, od października do lipca. Dofinansowanie można stracić, np. jeśli nie zaliczy się na czas egzaminów wymaganych w trakcie studiów.

Źródło: www.wroclaw.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor