Ogólne

Nowe władze Unii Metropolii Polskich


25 marca 2019

25 marca 2019 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie Unii Metropolii Polskich. Przewodniczącym jej Rady na kadencję 2019-2024 został prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wybrano także Zarząd w składzie: prezes - Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku; sekretarz - Piotr Krzystek, prezydent Szczecina; skarbnik - Mirosław Czekaj, skarbnik m.st. Warszawy; członkowie Zarządu - Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska; Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania; Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Prezydenci uchwalili załączony apel o wysoką frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Apel Prezydentow Miast UMP z 25 III 2019 o frekwencje w wyborach europejskich

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor