Ogólne

Obradowały władze Unii Metropolii Polskich


30 marca 2012

27 marca 2012 r. w Warszawie odbyły się zebrania Zarządu, a następnie Rady UMP. Przyjęto sprawozdanie z działalności UMP w roku 2011 oraz plan na rok 2012.

Rada UMP przyjęła stanowiska:

  • w sprawie błędnego mechanizmu równoważenia wydatków gmin i powiatów,
  • w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor