Ogólne

Unia Metropolii nie akceptuje dodatkowej reguły wydatkowej


22 lutego 2012

Zarząd Unii Metropolii Polskich w dniu 21 lutego zajął negatywne stanowisko wobec kolejnej wersji zmian w ustawie o finansach publicznych, przedstawionej przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem UMP, projekt nie zrealizuje deklarowanych celów i grozi niepotrzebnym zamieszaniem. Do realizacji głównego celu - utrzymania w ryzach deficytu finansów samorządowych - wystarczy mechanizm już funkcjonujący od 2011 roku, bardzo restrykcyjny w porównaniu z innymi państwami.

Propozycje dotyczące ujednolicenia formy wieloletnich prognoz finansowych i elektronicznego obiegu dokumentów są słuszne. Powinny jednak prowadzić nie do wyrywkowego zaspokajania potrzeb informacyjnych Ministerstwa Finansów, ale do uruchomienia krajowej bazy danych o finansach samorządowych, na użytek wszystkich zainteresowanych.

Zamieszczamy także treść ekspertyz wykonanych w tej sprawie na zlecenie UMP przez Capital Strategy i prof. Marzannę Poniatowicz.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor