Ogólne

Odpowiedzi UMP na pytania z Zielonej Księgi


16 czerwca 2012

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło Zieloną Księgę obszarów metropolitalnych. Zawierała ona 17 pytań dotyczących zorganizowania administracji publicznej na obszarach metropolitalnych. Na podstawie odpowiedzi na pytania z Zielonej Księgi, MAC opracuje Białą Księgę, zawierającą propozycje konkretnych rozwiązań.

W imieniu Unii Metropolii Polskich, po konsultacjach z jej miastami, na pytania z Zielonej Księgi odpowiedział prezes Zarządu, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

  Odpowiedzi Prezesa Zarządu UMP na pytania z Zielonej Księgi

Zamieszczamy również opinię na temat Zielonej Księgi opracowaną przez dr. Igora Zachariasza, doradcę UMP, dyrektora Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  I.Zachariasz opinia nt. Zielonej Księgi MAC

Pełną treść Zielonej Księgi można znaleźć na stronie http://mac.gov.pl/zielona-ksiega-obszarow-metropolitalnych/

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor