Ogólne

Prezentacja raportu „Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski - perspektywa 2035”


4 kwietnia 2012

 

W dniu 27.03 br. na konferencji wspólnej Unii Metropolii Polskich oraz PwC przedstawiono wyniki przygotowanego pod kierunkiem Prof. Witolda Orłowskiego raportu "Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski - perspektywa 2035". Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie o skalę niezbędnych inwestycji, które powinny być dokonane, by w roku 2035 - polskie miasta osiągnęły poziom nasycenia infrastrukturą miejską zbliżoną do obecnej w miastach Europy Zachodniej. Autorzy publikacji dokonali analizy dystansu dzielącego polskie największe miasta od modelowego miasta europejskiego. Raport został podzielony na 5 obszarów badań: infrastrukturę mieszkaniową, transportową i drogową, internetową, społeczną oraz środowiskową.

W debacie podsumowującej wyniki raportu wzięli udział: Minister Administracji i Cyfryzacji - Michał Boni, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Marceli Niezgoda; Podsekretarz Stanu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Magdalena Wilamowska, Przewodnicząca Parlamentarnego zespołu ds. Unii Metropolii - Iwona Guzowska, Przewodnicząca Rady UMP - Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Zarządu UMP - Paweł Adamowicz, Prezes PwC - Olga Grygier-Siddons, Prof. Witold Orłowski (PwC), Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich - Ryszard Petru; Przedstawiciele Miast Unii Metropolii Polskich.

Raport powstał przy współpracy z Unią Metropolii Polskich.

Zachęcamy do lektury udostępnionego na stronie internetowej PwC raportu.

[caption id="attachment_151" align="aligncenter" width="570"] Konferencja - raport PwC[/caption]

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor