Ogólne

Prezydenci o stylu projektowania zmian ustrojowych w samorządzie


24 marca 2017

24 marca 2017 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Wcześniej spotkał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2016 roku i plan pracy na rok 2017.

Rada UMP uchwaliła „Apel prezydentów głównych miast Polski do Pana Marszałka Sejmu RP, Pana Marszałka Senatu RP, Pani Prezes Rady Ministrów o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym”.

Załącznikiem do apelu jest ekspertyza doradcy UMP, prof. Huberta Izdebskiego „ Limitowanie kadencji władz publicznych w świetle Konstytucji RP”.

Apel UMP o opanowanie chaosu legislacyjnego

H.Izdebski LIMITOWANIE KADENCJI WŁADZ PUBLICZNYCH W SWIETLE KONSTYTUCJI RP

W dyskusji zwrócono uwagę, że sposób, w jaki władze centralne podchodzą do ustrojowych podstaw samorządu terytorialnego - fala luźnych, mało spójnych, radykalnych pomysłów, upublicznianych w formie wywiadów, komentarzy, plotek, przecieków - przy jednoczesnym unikaniu poważnej debaty na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - niszczy autorytet państwa.

Rada UMP zaaprobowała dokumenty i ustalenia przyjęte na Forum Samorządowym w dniu 16 marca w imieniu solidarnie działających organizacji, w tym UMP.

Ponadto Rada Unii Metropolii Polskich przyjęła poniższe stanowiska:

Stanowisko UMP ws jakosci powietrza

Stanowisko UMP ws paliw

Stanowisko UMP ws wycinki drzew

Stanowisko_UMP Kodeks Urbanistyczno-Budowlany

Stanowisko UMP ws ZIT PLUS

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor