Stanowiska

List w sprawie realizacji programów priorytetowych „Racjonalna gospodarka odpadami”

Cofnij

15 listopada 2023

8 Organizacji samorządowych i branży gospodarki odpadami podpisało wspólnie list zawierający, kierowaną do Przemysława Ligenzy - Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prośbę wszystkich Sygnatariuszy o kontynuację realizacji programów priorytetowych „Racjonalna gospodarka odpadami”.

List podpisały organizacje samorządowe i branża gospodarki odpadami

- Związek Miast Polskich;

- Związek Gmin Wiejskich RP;

- Unia Metropolii Polskich;

- Związek Województw RP;

- Krajowa Izba Gospodarki Odpadami;

- Polska Izba Gospodarki Odpadami;

- Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;

- Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Przedstawiciele organizacji mając na celu rozwój branży gospodarki odpadami oraz umożliwienie Polsce wywiązanie się z wymagań przepisów nałożonych przez Dyrektywy Europejskie w gospodarce odpadami, zwrócili się do Prezesa NFOŚiGW o kontynuację realizacji programu priorytetowego, pn.: "Racjonalna gospodarka odpadami, wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne" realizowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w szczególności o ogłoszenie nowego naboru wniosków w ramach niewykorzystanych środków  w tym programie, a także o  kontynuację poprzez ogłoszenie nowych naborów w programach  „Racjonalnej gospodarki odpadami Instalacje gospodarki odpadami” dotyczących  budowy biogazowni oraz instalacji odpadów niebezpiecznych.

 Poniżej list podpisany przez 8 organizacji.

Do pobrania


X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..