Patronaty

Samorządowy Kongres Finansowy 2021


22 czerwca 2021

Zapraszamy na Samorządowy Kongres Finansowy organizowany jest z inicjatywy Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu przez Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupę MTP, które podzielają misję kształtowania szerokiej debaty na temat wyzwań polskich gmin, a także integrowania sektora samorządowego.

Samorządowy  Kongres Finansowy służyć ma budowaniu relacji i współdziałaniu pomiędzy różnymi interesariuszami zainteresowanymi współpracą samorządów z biznesem i środowiskami akademickimi oraz inicjowaniu konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym ze stroną rządową.

W programie tegorocznego Samorządowego Kongresu Finansowego przewidziane zostały wystąpienia otwierające Prezydentów Sopotu i Poznania, Marszałków województwa pomorskiego i wielkopolskiego, Pawła Borysa, Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, a także wystąpienie inauguracyjne Sebastiana Skuzy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pt. Reforma dochodów samorządowych po 20 latach.

Obok tematów poruszanych w ramach debat dotyczących reformy dochodów samorządowych, finansowania rozwoju regionów czy finansowania rozwoju mieszkalnictwa oraz rozwoju miast zeroemisyjnych istotnymi elementami w programie tegorocznej edycji będą także rozmowy o programie LIFE czy czyszczeniu Bałtyku z niewybuchów.

Kongres zwieńczy debata prezydentów polskich miast pt. Mapa wyzwań dla finansów samorządowych.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na pierwszą edycję Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbędzie się 30 czerwca 2021 w formule online

Szczegółowe informacje o Kongresie oraz program dostępne są na stronie SKF. Zachęcamy do uproszczonej rejestracji i udziału w Kongresie.

Patronat strategiczny nad Kongresem objęła m.in.  Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Do pobrania


Patronaty

City Data Forum

Przeczytaj również Cofnij