Ogólne

Samorządy i rząd dyskutują o podwyżkach cen gazu i energii elektrycznej


14 stycznia 2022

Rząd przedstawi samorządom mapę przeciwdziałania podwyżkom cen gazu. Taką deklarację złożył na czwartkowym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Piotr Dziadzio, Wiceminister Klimatu i Środowiska. – Jesteśmy w stanie takie zestawienie działań rządu przygotować i przesłać samorządom jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro – mówił Wiceminister Dziadzio.

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST odbyło się 13 stycznia 2022 r. Jednym z jego punktów była dyskusja na temat podwyżek cen paliw i energii. W jej trakcie Strona Samorządowa KWRiST wyraziła zaniepokojenie tym, że rząd – podejmując pewne działania osłonowe, skierowane czy to do indywidualnych odbiorców gazu, czy to mające za cel pomoc samorządom i ich jednostkom organizacyjnym – nie komunikuje ich Stronie Samorządowej KWRiST, ani też nie konsultuje zawartych w nich rozwiązań.

- Sytuacja powoduje, że dynamika działań jest bardzo duża. Musimy pędzić z naszymi pomysłami, dlatego proces legislacyjny przebiega bardzo szybko – tłumaczył Piotr Dziadzio, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. – Ze swej strony mogę jedynie przeprosić. Chcemy nasze pomysły i rozwiązania konsultować, tylko często jest już lepiej wyjść z projektem, pokazać go społeczeństwu, bo on jest potrzebny tu i teraz. Sami państwo to rozumiecie, że każdy dzień jest dla nas istotny, a konsultacje ze stroną samorządową czy innymi instytucjami to wydłuża nam proces legislacyjny, więc proszę o zrozumienie, że robimy to w dobrej wierze. – mówił Piotr Dziadzio.

Do słów Wiceministra odniósł się współprzewodniczący tej części posiedzenia Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, mówiąc, że w zaistniałej sytuacji szybkość i dynamika działań rządu jest jak najbardziej zrozumiała, ale… - bazujemy na naszych dotychczasowych doświadczeniach z aktami prawnymi, które są przygotowywane na szybko i to doświadczenie budzi nasz niepokój. Zbyt często Strona Samorządowa powtarzała „a nie mówiliśmy, trzeba to było inaczej rozrysować”. Dlatego bardzo proszę nie zapominajcie o samorządach, o Komisji Wspólnej, o jej Zespołach. Zawsze jesteśmy w stanie się spotkać na roboczo i pracować szybko. Rozmawiać o rozwiązaniach, zgłaszać zastrzeżenia, czy wskazywać te miejsca i problemy, które z poziomu ministerstwa, mogą być niedostrzegalne – mówił Dyrektor Fijołek.

Z kolei reprezentujący Związek Województw RP mecenas Rafał Cieślik zwrócił się do Wiceministra Dziadzio z prośbą przygotowanie i przedstawienie Stronie Samorządowej KWRiST zestawienia działań, jakie podejmuje rząd w sprawie podwyżek cen gazu.

- Panie Ministrze kwestia podwyżek cen paliw energii i działań jest bardzo pilna, wręcz paląca. Stąd prośba, czy moglibyśmy uzyskać informacje, co do konkretnych rozwiązań, które rząd planuje wprowadzić i w jakim zakresie. Ważne jest też, aby Strona Samorządowa miała możliwość odniesienia się do tego, bo też chcemy spojrzeć na to, żeby te działania objęły wszystkie jednostki organizacyjne samorządów – mówił Rafał Cieślik.

O skali podwyżek cen gazu dla JST alarmowały w swoim wspólnym stanowisko Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich, a o skutkach tych podwyżek dla budżetów JST mówiono chociażby na konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Miasta Wrocławia.

 

- Oczywiście jesteśmy w stanie przygotować takie zestawienie naszych działań rządowych w zakresie generalnym, całościowo osłonowym. Uwzględnimy w nim również rozwiązania przewidziane w projekcie, który właśnie dzisiaj, w tym samym czasie, jest procedowany w Sejmie przez Komisję do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro zostanie to do państwa wysłane – zadeklarował Piotr Dziadzio.

W odpowiedzi na tą deklarację Bartłomiej Zydel, ekspert Związku Powiatów Polskich zaapelował do Strony Rządowej o większą otwartość na senackim etapie prac legislacyjnych nad tą ustawą. – Wszyscy czytamy ten projekt w biegu, bo tak naprawdę mogliśmy się z nim zapoznać dopiero we wtorkowy wieczór, po posiedzeniu Rady Ministrów. Legislacyjny ekspres pędzi. Dlatego apeluję o otwartość na uwago Strony Samorządowej na senackim etapie prac – mówił Bartłomiej Zydel.

Ekspert Związku Powiatów Polskich zaproponował także, aby rząd rozważył zorganizowanie spotkania Strony Samorządowej z przedstawicielami dostawców gazu. – Takie spotkanie zostało zorganizowane na przełomie lat 2018 i 1019, gdy ceny energii rosły po raz pierwszy. Jego efektem była bardzo dobra współpraca w ramach KWRiST nad podejmowanymi przez rząd działaniami osłonowymi – wskazywał Bartłomiej Zydel.

Głos eksperta ZPP poparł Tomasz Fijołek. – Tamto spotkanie to była cenna inicjatywa, która pozwoliła KWRiST szybciej pracować. To był wyraźny sygnał, że strona rządowa problem dostrzega i wspiera samorządy w jego rozwiązywaniu – mówił Dyrektor Biura UMP.

Na posiedzeniu ustalono, że temat podwyżek cen gazu i proponowanych przez rząd rozwiązań tego problemu będzie omawiany na kolejnych posiedzeniach zespołu.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor