Ogólne

Słowniczek wyborczy - wybieramy świadomie


20 września 2019

13 października odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie i w sposób przystępny opracowanych informacji o wyborach. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasad funkcjonowania systemu wyborczego, która ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego Kraju.

Opatrzony wprowadzeniem prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego "Słowniczek wyborczy" - w dziesięciu rozdziałach - prezentuje całość wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Omówione w nim zagadnienia pomocne będą nie tylko wyborcom, ale też osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów: pracownikom samorządowym, członkom komisji wyborczych, mężom zaufania i obserwatorom społecznym.

Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICZEK WYBORCZY

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor