Stanowiska

UMP apeluje o wprowadzenie zmian w programie "Ciepłe mieszkanie"

Cofnij

30 stycznia 2023

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, przyłączając się do głosu organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie zmian w programie „Ciepłe Mieszkanie”, by założenia Programu odpowiadały na potrzeby mieszkańców i były zgodne z ich realną sytuacją oraz umożliwiały uzyskanie wsparcia finansowego największej grupie beneficjentów.

W treści apelu prezydentów miast należących do Unii Metropolii Polskich czytamy:

"W związku z powyższym, apelujemy przede wszystkim o rozszerzenie katalogu osób uprawionych do skorzystania z dotacji o najemców lokali komunalnych. Zmiana ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia dużych metropolii, gdzie zasób komunalny stanowi znaczącą część całego zasobu mieszkaniowego. W tym kontekście pozbawienie tej grupy mieszkańców możliwości wsparcia finansowego, negatywnie wpłynie na efektywność programu „Ciepłe Mieszkanie”, ograniczając jego skuteczność i uniemożliwiając osiągnięcie celu, jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

Unia Metropolii Polskich podziela także postulat dotyczący wprowadzenia zmiany w zakresie obowiązującego kryterium dochodowego dla beneficjentów programu „Ciepłe Mieszkanie”. W przypadku poziomu podstawowego i podwyższonego wsparcia postulujemy zwiększenie kryterium dochodowego do co najmniej wysokości dochodów przyjętych aktualnie w programie „Czyste Powietrze”, a w przypadku poziomu najwyższego, o całkowite odstąpienie od progu dochodowego i 100% finansowanie bez konieczności zapewnienia przez beneficjentów wkładu własnego. Aktualne założenia programu dla poziomu najwyższego przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 90% lub 95 % dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przy takim kryterium i założeniu należy się spodziewać, że żaden mieszkaniec nie skorzysta z programu, ponieważ nie będzie w stanie zrealizować inwestycji, z powodu braku wkładu własnego w wysokości 10% lub 5%.

Apelujemy również o ponowne przeanalizowanie wytycznej programu, uniemożliwiającej skorzystanie z dofinansowania w przypadku budynków wielolokalowych, dla których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej. Mając świadomość, że ciepło systemowe jest jednym z pożądanych systemów grzewczych, należy mieć jednak na uwadze, że inwestycje w tym zakresie planowane są w perspektywie długoterminowej. Dlatego też uniemożliwienie skorzystania z dotacji znacząco ogranicza mieszkańców w wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne."

 

Do pobrania


X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..