UMP i UNHCR współpracują na rzecz uchodźców

Cofnij

22 marca 2023

W dniu dzisiejszym, tj. 22 marca br., Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i Prezes Zarządu UMP, podpisał porozumienie o współpracy z przedstawicielem Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) – Kevinem J. Allenem. Współpraca ma na celu zwiększenia możliwości integracji i włączenia osób w Polsce korzystających z ochrony czasowej, osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób, które przybyły do Polski w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową.

 

Unia Metropolii Polskich i UNHCR mają działać w obszarach m.in.:

  • Wspólne ankiety i badania dotyczące ludności uchodźczej i społeczności przyjmujących;
  • Wspólne rzecznictwo;
  • Działania na rzecz integracji i włączenia uchodźców oraz społeczności przyjmujących,
  • Działania szkoleniowe.

Foto: UM Warszawa

 

 

 

 

 

Julia Wiśniewska