Patronaty

V Krajowy Kongres Sekretarzy


20 lipca 2021

Poznaliśmy termin V Krajowego Kongresu Sekretarzy, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Kongres odbędzie się 28 i 29 września 2021 r.

Wydarzenie wraca po dwóch latach przerwy, tym razem w wersji hybrydowej!

 

Krajowy Kongres Sekretarzy jest dorocznym, ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. W wydarzeniu biorą udział nie tylko Sekretarze – zarówno ci zrzeszeni w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również ci, którzy jeszcze do nich nie należą, lecz również inni pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Organizowane przez FRDL wydarzenie będzie dotyczyło bieżących aspektów funkcjonowania samorządu. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów.
Oczywiście w tym roku nie może zabraknąć tematyki uwzględniającej rzeczywistość pandemiczną. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni rok, lecz także zastanowią się nad skutkami i wnioskami na najbliższą przyszłość. Kongres będzie także jedną z niewielu okazji do wysłuchania Menedżerów Urzędów z innych krajów, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej w swoich krajach.
Krajowy Kongres Sekretarzy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Wymiana informacji, ciągła nauka i aktualizacja wiedzy jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków samorządowych w zmieniających się warunkach.
W programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień. Bloki tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły - ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem gminy” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.
Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że będzie można w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie będąc w Warszawie lub online poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń.
 

Informację o rejestracji  już wkrótce w kanałach FRDL.

Patronat nad V Krajowym Kongresem Sekretarzy objęła m.in. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Serdecznie zapraszamy!