Ogólne

Wspólne stanowisko UMP i Związku Powiatów Polskich z 19 września 2013 r. w sprawie proponowanych zmian art. 243 ustawy o finansach publicznych