Ogólne

Wybory prezydenckie: bezpieczeństwo sanitarne głosowania


17 czerwca 2020

16 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy określające szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalach wyborczych. Przyłbice, maseczki, rękawice ochronne oraz wskazanie maksymalnej liczby osób mogących – w tym samym czasie przebywać w lokalu wyborczym – ma spowodować, że głosowanie 28 czerwca będzie bezpieczne dla naszego zdrowia.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym określone zostały w wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniu z 15 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1046), które obowiązuje od 16 czerwca br.

W lokalu wyborczym

Przepisy wskazują przede wszystkim maksymalną liczbę osób, które mogą – w tym samym czasie – przebywać w lokalu wyborczym. Liczba ta uzależniona jest od jego powierzchni. § 2 rozporządzenia wskazuje bowiem, że w lokalu wyborczym, w tym samym czasie może przebywać jedna osoba na 4m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Do liczby tej nie wlicza się:

  • członków obwodowej komisji wyborczej,
  • mężów zaufania,
  • obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz
  • osób odpowiedzialnych za dezynfekcję (odkażanie): klamek, urn wyborczych, blatów stołów, urządzeń higienicznosanitarnych, w tym armatury, włączników światła i innych przedmiotów oraz powierzchni, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym.

Odkażanie przeprowadza się przed rozpoczęciem głosowania oraz w trakcie głosowania, nie częściej niż co godzinę i nie rzadziej niż sześć razy w trakcie głosowania.

Rozporządzenie nakazuje ponadto systematyczne wietrzenie lokalu wyborczego, zarówno przed głosowaniem, jak i w jego trakcie – co godzinę przez co najmniej 10 minut.

Stanowiska pracy poszczególnych członków komisji wyborczych powinny być zorganizowane w sposób pozwalający na zachowanie pomiędzy nimi co najmniej półtorametrowych odstępów.

Dla członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia każdego członka obwodowej komisji wyborczej należy wyposażyć w:

  • jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb,
  • płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję;
  • maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta, oraz
  • przyłbice.

Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor