Ogólne

Zmieniamy swój wizerunek


8 marca 2021

Chcemy inicjować wspólne działania wszystkich samorządów i jesteśmy otwarci na dołączanie do inicjatyw podejmowanych przez pozostałe organizacje samorządowe różnych szczebli.

Nowa strategia działania i wiążące się z nią zmiany identyfikacji wizualnej mają na celu osiągniecie pozycji wiodącej organizacji  samorządowej.

 

Jesteśmy organizacją zrzeszającą dwanaście największych polskich miast (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław ). Działamy nie tylko w ich interesie, ale także i interesie gmin otaczających te miasta i tworzących ich obszary metropolitalne. Naszym głównym celem jest rozwój naszych małych ojczyzn i stałe polepszanie jakości życia mieszkańców. Subtelne z pozoru zmiany w wyglądzie logo Unii Metropolii Polskich służą lepszemu odzwierciedleniu organizacji oraz ujednoliceniu jej nowoczesnego wyglądu.

Zmiany w wizerunku są spójne ze zmianami, które zapoczątkowaliśmy pod koniec 2020 roku. 12 miesięcy pandemii pokazało jak ważna jest profesjonalna współpraca między wszystkimi samorządami. Wzmacniamy nasz pion ekspercki, chcemy przygotowywać oparte na faktach analizy
i raporty, prezentujące prawdziwą sytuację miast, a także realne wyzwania, przed którymi stoją. Zawsze będziemy się starali to pokazywać w szerszym, metropolitalnym kontekście.

Chcemy także inicjować wspólne działania wszystkich samorządów i jesteśmy otwarci na dołączanie do inicjatyw podejmowanych przez pozostałe organizacje samorządowe różnych szczebli. Bardzo wiele problemów jest wspólnych dla wszystkich jst i w najbliższym czasie niezwykle ważne będzie skoordynowanie naszych działań. Nie zapominamy o tym. Nasza nowa strategia działania będzie mocno to akcentować (m.in. poprzez dodanie do naszego nowego logo hasła „wiemy jak łączyć”).

- Celem wprowadzanych zmian jest wzmocnienie naszej pozycji jako wiodącej organizacji samorządowej reprezentującej nie tylko interesy mieszkańców największych polskich miast, ale także interesy mieszkańców gmin z nimi sąsiadujących, tworzącymi obszary metropolitalne tych miast – mówi Tadeusz Truskolaski, Prezes Unii Metropolii Polskich, Prezydent Miasta Białegostoku.

Nowa identyfikacja wizualna Unii Metropolii Polskich obejmuje zmienione logo, litografię oraz charakter materiałów graficznych (np. zdjęć), którymi organizacja się posługuje, jak również zmiany w wyglądzie kanałów i aplikacji za pośrednictwem, których Unia Metropolii Polskich kontaktuje się
z odbiorcami.

- Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej naszej organizacji ma odzwierciedlać i odwzorowywać główne cele jej działania: wspieranie rozwoju polskich metropolii oraz dbanie o wzrost dobrostanu ich mieszkańców – mówi Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Unia Metropolii Polskich zmienia swój branding po raz pierwszy od początku istnienia. Proces transformacji wszystkich elementów naszego wizerunku będzie następował stopniowo. Zmiany obejmą nie tylko logo i elementy identyfikacji wizualnej UMP. Zmieni się również strona internetowa www.metropolie.pl, a także strategia działania naszej organizacji.