Aktualności

20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy

Cofnij

20 czerwca 2023

W tym roku Światowy Dzień Uchodźcy koncentruje się na sile integracji i rozwiązaniach włączających uchodźców do społeczności, w których znaleźli bezpieczeństwo po ucieczce przed konfliktami i prześladowaniami. Dla Polski to też szczególny czas, bo gościmy u siebie sąsiadów z Ukrainy.

Jak podaje UNICEF w 2022 roku ponad 43 miliony dzieci żyło w warunkach przymusowego przesiedlenia. Wiele z nich nie pamięta domu. W ciągu ostatniej dekady liczba dzieci zmuszonych do migracji podwoiła się. Według szacunków 90 proc. uchodżców w Polsce to kobiety i dzieci.

 

Julia Wiśniewska