Aktualności

Polskie Miasta Ukrainie – samorządowcy wspierają sąsiadów

Cofnij

19 grudnia 2022

W poniedziałek 19 grudnia br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne roboczego zespołu „Polskie Miasta Ukrainie”. Inicjatywa narodziła się tuż po podpisaniu Deklaracji współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przywrócenia pokoju w Europie, podpisanej w imieniu Unii Metropolii Polskich, Komitetu Regionów UE i Związku Miast Polskich, a także Związku Miast Ukrainy, w Kijowie, 8 listopada 2022 roku.

Podczas spotkania, które odbyło się w formie zdalnej, oprócz przedstawicieli Gdańska, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich udział wzięli Yuriy Zherlitsyn - Prezes organizacji pozarządowej "Konwent Kierowników Obiektów Użyteczności Publicznej" oraz Galyna Lugowa - Naczelnik Wojskowej Administracji Miasta Chersonia.

- Na 70 proc. jesteśmy zaopatrzeni w wodę, i ciepło oraz na 90 proc. mamy zaopatrzony gaz. Wszyscy w Chersoniu walczą – tłumaczyła Galyna Lugowa. – Mimo wszystko miasto żyje, działają supermarkety, poczta – to wszystko dzięki polskiej pomocy i całego świata. Największym problemem jest brak ludzi do pracy, bo Chersoń jest w ciągłej ewakuacji. Dziękujemy wam za autobusy niskopodłogowe, bo dzięki temu możemy transportować ludzi niepełnosprawnych.

Jeszcze w tym tygodniu z Gdańska ma ruszyć transport trzech „namiotów niezłomności”, które zapewnią mieszkańcom Ukrainy ogrzanie się, podładowanie telefonów, dostęp do Internetu, czy przygotowanie sobie herbaty i kawy.

- W tym niezwykle trudnym dla Was czasie, ze wszystkich sił staramy się, aby pomoc niesiona Ukraińskim miastom miała realny wpływ na poprawę życia ich mieszkańców  – zapewniał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

 

 

 

 

 

Platforma pomocy

Podczas rozmów przedstawiono również inicjatywęUnited For Ukraine (unitedforua.org), którą podjęło SALAR International we współpracy z Instytutem Miejskim we Lwowie i Izbą Władz Lokalnych Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. Zastanawiano się nad projektem platformy pod szyldem „Polskie Miasta Ukrainie”.

Zaproponowane też powstanie 4-5 grup roboczych zajmujących się pomocą w konkretnych obszarach, jak np. gospodarka komunalna, sprawy mieszkaniowe, pomoc humanitarna i pomoc we włączeniu Ukrainy do wspólnoty europejskiej.

Deklaracja współpracy miast Polski i Ukrainy

- Tak jak w przypadku pomocy Borodziance, tak i w przypadku innych miast potrzebna jest regularny i konkretny dialog pomiędzy polskimi i ukraińskimi gminami. Chcemy to usystematyzować poprzez ściślejszą współpracę na rzecz, z jednej strony zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a z drugiej - szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Podpisanie tego porozumienia w sercu wolnej Ukrainy ma wymiar szczególnie symboliczny – mówił w Kijowie 8 listopada br. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, podczas podpisania deklaracji współpracy miast Polski i Ukrainy. Przedstawiciele władz Gdańska udali się wtedy na Ukrainę w celu podpisania dokumentu, a także przekazania wozu asenizacyjnego dla miejscowości Borodzianka.

Do pobrania


Julia Wiśniewska