Aktualności

Echa kwietniowego posiedzenia Zespołu ds. infrastruktury Komisji Wspólnej

Cofnij

12 kwietnia 2024

Pozytywną opinią na temat: propozycji rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Odporności (KPO), projektu rozporządzenia w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zakończyło się kwietniowe posiedzenie Zespołu ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzenie, w formie stacjonarnej, odbyło się 10 kwietnia w Warszawie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współprzewodniczyli mu: Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury oraz reprezentujący Unię Metropolii Polskich wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak.

Dyskusja na temat rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Odporności zdecydowanie zdominowała posiedzenie. Ostatecznie Zespół zakończył ją oceniając propozycję rewizji KPO pozytywnie „w zakresie kwestii związanych z infrastrukturą. Stronę samorządową w szczególności interesowała możliwość finansowania ze środków KPO inwestycji drogowych. Tu niestety strona rządowa nie miała dobrych wiadomości argumentując, że unijne środki na inwestycje drogowe są - generalnie - bardzo ograniczone, ponieważ Unia Europejska „stawia” na transport szynowy, a na drogach - na poprawę bezpieczeństwa. Dodatkowo środki „drogowe” w KPO przeznaczone zostały praktycznie w całości na inwestycje realizowane przez Generalną dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Innym tematem, który żywo interesował stronę samorządową, to możliwość refinansowania ze środków KPO już zrealizowanych inwestycji, o co dopytywał m.in. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. Stronę samorządową interesowało m.in. czy w ramach KPO refinansowana może być inwestycja, na którą umowa podpisana została w 2018, czy 2019 r., ale realizacja której nastąpiła już po 1 lutego 2020 r. I w tym przypadku okazało się, że odpowiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna i w dużym stopniu zależy od treści podpisanej umowy na jej realizację - usłyszeli samorządowcy od przedstawicieli strony rządowej.

W trakcie posiedzenia Zespół pozytywnie zaopiniował ponadto projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego uwagi (częściowo zaakceptowane, częściowo wyjaśnione) zgłaszała m.in. Unia Metropolii Polskich.

Pozytywną opinię - po krótkiej dyskusji - uzyskał także projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Na 2024 rok zaakceptowano 101 ze 110 złożonych wniosków. Inwestycje drogowe opiewają na 302 mln zł z przewidzianej puli 335 mln zł. Średnie dofinansowanie na 1 projekt wynosi 3 mln zł. Pozostałe 33 mln rezerwy zagospodaruje Ministerstwo Finansów. - poinformował Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. 

Natomiast w sprawach różnych strona samorządowa podniosła problem tzw. deklaracji wodnych, który ma być podniesiony przez Zespół na najbliższych posiedzeniach. Jak wyjaśniali wnioskodawcy - samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich - na skutek wygaśnięcia porozumienia pomiędzy Wodami Polskimi, a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Wody Polskie przestały wydawać tzw. „deklaracje wodne”, a to powoduje, że nabory do programów dotyczących wód pitnych pozostają bez rozpatrzenia.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..