Aktualności

Z listopadowego posiedzenia Zespołu ds. infrastruktury

Cofnij

16 listopada 2023

Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odstąpił od zaopiniowania dwóch projektów przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Technologii, tj. rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Zespół ds. infrastruktury Komisji Wspólnej spotkał się w formie zdalnej 15 listopada 2023 r. w jego porządku obrad znalazło się do zaopiniowania sześć projektów aktów prawnych (jedna ustawa, cztery rozporządzenia oraz jeden akt prawa miejscowego - projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego przedłożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który uzyskał opinie pozytywną).

Bez dyskusji Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu pozytywnie zaopiniował także projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (nie było uwag ze strony samorządowej). A także projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, do którego uwagi zgłaszała m.in. Unia Metropolii Polskich, a które zostały wyjaśnione.

Zespół odstąpił natomiast od opiniowania dwóch projektów rozporządzeń przedłożonych przez ministra rozwoju i technologii. Oba projekty wykonują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Pierwszy to projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Projekt nie został zaopiniowany ze względu na trwające jeszcze uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje projektu, które zakończyć się mają 24 listopada br.

Drugim projektem, który nie został zaopiniowany był projekt (jego nowa wersja) rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Uwagi do tego projektu zgłosiła m.in. Unia Metropolii Polskich i jak wyjaśnił Michał Podkański, koordynator komisji i zespołów UMP obecnie trwają konsultacje z Miastami UMP, czy przedstawione przez resort rozwoju odpowiedzi (przesłane 13 listopada br.) na zgłoszone uwagi są satysfakcjonujące. Projekt zatem zostanie najprawdopodobniej zaopiniowany na listopadowym, plenarnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Aby ten proces przyśpieszyć współprzewodniczący Zespołu: Piotr Grzelak, prezydent Gdańska oraz Marek Przychodzki, dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury zaproponowali zorganizowanie spotkania przedstawicieli Miast UMP z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii w celu wyjaśnienia i uzgodnienia ewentualnych wątpliwości co do treści tego projektu.

 

Foto: Paweł Czerwiński/Unsplash

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..