Aktualności

O pakiecie ustaw ratunkowych JST w Senacie

Cofnij

5 września 2022

Podczas poniedziałkowego posiedzenia trzech senackich komisji odbyło się po raz pierwszy czytanie senackiego projektu ustaw stworzonych na podstawie pakietów ratunkowych, które w lipcu samorządowcy złożyli w Senacie. Przedstawiono także raport „O stanie finansów miast po wprowadzeniu zmian podatkowych w Polsce”, w którym przeanalizowano stan finansów 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele UMP, Związku Miast Polskich oraz krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej objęły pierwsze czytanie projektów ustaw przygotowanych przez komisje senackie w odpowiedzi na propozycje pakietów ratunkowych złożonych przez samorządowców 21 lipca br. w Senacie (tzw. Sanacja Finansów Publicznych Państwa Polskiego), czyli:

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 (druk senacki nr 787).
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 788).

- Chciałbym wyraźnie podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa fundusz płac dla nauczycieli. – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, podczas konferencji prasowej, która poprzedzała posiedzenie komisji. – Nie mówię już o innych wydatkach, ale maleje udział subwencji w finansowaniu płac dla nauczycieli. W związku z tym państwo nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Stąd przekazujemy coraz większe środki z samorządów, z naszych budżetów, ze środków własnych na finansowanie oświaty i zabieramy je z inwestycji.

Finanse po zmianach podatkowych

31 lipca br. złożono w Senacie raport „O stanie finansów miast po wprowadzeniu zmian podatkowych w Polsce” autorstwa J. Adamka, prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak, prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura, prof. dr hab. Leszka Patrzałki, prof. dr hab. Krzysztofa Surówki.

- Samorząd terytorialny to najbardziej udana reforma, którą podjęliśmy w tym kraju po 1989 roku – tłumaczył na konferencji prasowejprof. dr hab. Stanisław Mazur - Jeżeli nie uzmysłowimy sobie tego, jeżeli rządzący nie potraktują tego głosu, który płynie ze środowisk samorządowych i akademickich w bardzo wyraźny sposób, to oznacza, że zaprzepaścimy to, co stało się wizytówką udanej transformacji w naszym kraju.

Co zawiera raport i na jakie kluczowe problemy zwraca uwagę?

 • Podnosi problem oceny samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w szczególności dużych miast i oceny jej z punktu widzenia „respektowania zasady adekwatności środków do zadań”
 • Wskazuje błędne decyzje rządu w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego
  od roku 2019, które podważyły system finansów samorządowych.
 • Skutki zmian wprowadzonego nowego systemu podatkowego Polski Ład akcentowane
  są przede wszystkim jako korzyści dla podatników, ale już nie konfrontowano
  ich z dostępnością, cenami i jakością usług publicznych świadczonych na rzecz tych samych podatników na poziomie JST.
 • Pozytywnie opiniuje postulaty pilnych zmian w finansach publicznych w przygotowanym przez Unię Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich Programie Sanacji Finansów Publicznych, który został złożony na ręce senatorów w dniu 21.07 br.

 

Przed posiedzeniem komisji odbyła się konferencja prasowa w Senacie RP, w której udział wzięli:

Zygmunt Frankiewicz - senator RP, prezes Związku Miast Polskich, przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Krzysztof Kwiatkowski – senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej,

Krzysztof Żuk – prezydent Lublina, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, wiceprezes Związku Miast Polskich, współprzewodniczący Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

prof. dr hab. Stanisław Mazur z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Foto: Senat RP

Do pobrania