Aktualności

O rekordowej frekwencji wyborczej

Cofnij

17 października 2023

Podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu zebrał się Zarząd Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Głównym tematem obrad było podsumowanie kampanii profrekwencyjnej #NieŚpijBoCięPrzegłosują, którą stworzyło Miasto Gdańsk, a pozostałe 11 miast należących do UMP włączyło się w nią. To była jedna z cegiełek do frekwencji wyborczej, która wyniosła ponad 74 proc.

– Każdy głos był ważny i za Wasze głosy dziękujemy. Bierzemy się teraz do pracy. - mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i Prezes UMP.

W trakcie konferencji podsumowującej m.in. działania profrekwencyjne, Tadeusz Truskolaski podkreślił pilne działania na niedaleką przyszłość takie jak zwiększenie udziałów JST w podatkach dochodowych, przywrócenie subwencji rozwojowej, zwiększenie autonomii finansowej JST, ustalenie obiektywnych kryteriów dotacji celowych oraz wzmocnienie roli samorządu terytorialnego. Propozycje odpowiadające na te problemy można znaleźć w rozwiązaniach legislacyjnych, które organizacje samorządowe takie jak Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich złożyły w maju w Senacie RP podczas Dnia Samorządu Terytorialnego. Są to „Diagnozy i recepty na główne problemy samorządu terytorialnego”.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, który również wziął udział w konferencji, podkreślił ważne problemy w finansach samorządów, takie jak luka finansowa w edukacji. - Nasza analiza wykazała istotne problemy w finansach samorządów, takie jak luka finansowa w edukacji. Dziś chcemy przedstawić propozycje działań, które mogą pomóc w przywróceniu równowagi i samodzielności samorządów – podkreślał prezydentKrzysztof Żuk. Są to między innymi: zwiększenie autonomii finansowej samorządów, ustalenie obiektywnych kryteriów dotacji celowych oraz wzmocnienie roli samorządów. 

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak w swoim wystąpieniu podczas konferencji podkreślił potrzebę wprowadzenia długoterminowych zmian w samorządach, które wpłyną na ich zdolność do samodzielnego działania. 

- Należy dokonać zasadniczej reformy podstawy programowej, odchudzając ramowe programy nauczania, co zmniejszy obciążenie uczniów. – podkreślał prezydent Jacek Jaśkowiak - Pracujemy nad nową pragmatyką zawodową nauczycieli, dostosowaną do współczesnych potrzeb.

 

Julia Wiśniewska