Ogólne

Polityka senioralna w polskich metropoliach


30 września 2021

Seniorzy stanowią coraz większy odsetek mieszkańców miast, dlatego koniecznym jest podejmowanie przez władze lokalne kroków prowadzących do ich aktywizacji w różnych dziedzinach życia i prowadzenie skutecznej polityki senioralnej. Miasta Unii Metropolii Polskich w swych programach zapewniają szereg usług skierowanych właśnie do tej grupy mieszkańców.

Starzenie się społeczeństwa od lat stanowi wyzwanie z jakim zmaga się Europa, a także Polska. W ogólnej liczbie ludności przybywa osób starszych, a jednocześnie spada odsetek dzieci i urodzeń. Aby dostosować się do nowej sytuacji część państw decyduje się m.in. na podwyższenie wieku emerytalnego. Również władze samorządowe muszą w swych politykach brać coraz bardziej pod uwagę potrzeby seniorów. Coraz częściej pojawiają się w miastach i gminach katalogi usług dedykowane specjalnie tej grupie mieszkańców.

Nadal aktywni, nie tylko zawodowo

Niektórzy seniorzy pomimo przejścia na emeryturę nie chcą kończyć aktywności zawodowej. W Gdańsku z myślą właśnie o takich osobach powstał pierwszy w Polsce, nowoczesny punkt zajmujący się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym dla dojrzałych gdańszczan. W takim miejscu seniorzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu dedykowanej oferty pracy, zarówno w pełnym jak i częściowym wymiarze czasu. Doradcy starają się wybrać nie tylko atrakcyjnie finansowo propozycje, ale również takie, aby wykonywana praca nie stanowiła zbyt dużego obciążenia. W Centrum Pracy Seniorek i Seniorów można także uzyskać pomoc w zakresie konstruowania dokumentów aplikacyjnych czy bieżące informacje o edukacyjnej, kulturalnej i społecznej ofercie Gdańska dla seniorów.

Seniorzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym np. nieść pomoc innym. Miasta UMP stwarzają im taką możliwość. Przykładem może być Kraków i funkcjonujące w mieście Centrum Seniora działające na zasadnie „senior seniorowi”. Seniorzy – wolontariusze podczas dyżurów przekazują zainteresowanym informacje związane z działaniami różnych prosenioralnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz organizują szereg zajęć dla seniorów. Organizowane są na przykład Senioralia, czyli wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, któremu towarzyszą liczne koncerty, wykłady i warsztaty.  

Senioralia organizowane są również m.in w Rzeszowie i Łodzi.

Tańsze zakupy, basen, teatr

Popularność wśród seniorów zdobywają także różnego rodzaju programy, dzięki którym mogą oni skorzystać z dostępu do tańszych usług kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych, a nawet zrobić tańsze zakupy.

Z możliwości takiej mogą skorzystać seniorzy z Bydgoszczy. Dzięki programowi Karta Seniora 60+ mogą uzyskiwać zniżki w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych na terenie miasta. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w Bydgoszczy. Realizowany jest w wielu obszarach, m.in. w zakresie edukacji, sportu, zdrowia i rehabilitacji oraz wielu innych, które znajdą się w ofercie Partnerów Programu. Dzięki temu starsi mieszkańcy mają możliwość korzystania z punktów usługowych czy też handlowych na preferencyjnych warunkach, a także mają ułatwiony dostęp do oferty rekreacyjnej i kulturalnej.

Podobne programy, gdzie seniorzy mogą uzyskać Karty Seniora i cieszyć się ulgami funkcjonują m.in w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie oraz Wrocławiu.

W trosce o zdrowie i dobrą kondycję psychiczną

Osoby starsze często zmagają się z różnymi schorzeniami, a poruszanie się może sprawiać im problemy. Władze lokalne reagują na potrzeby takich osób. Przykładowo w Białymstoku realizowany jest program Wspieraj Seniora, w ramach którego wolontariusze i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dostarczają zakupy, artykuły higieniczne czy też kupno leków osobom schorowanym. Taka pomoc jest szczególnie ważna w czasach pandemii, gdy seniorzy są najbardziej narażeni i powinni unikać tłocznych miejsc.

Szczególnej opieki wymagają osoby dotknięte takimi chorobami jak Alzheimer, które niosą ze sobą brak samodzielności. Chorzy na Alzheimera wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Takie wsparcie oferują im też samorządy. Przykładem może być Szczecin, który postanowił wspierać osoby z chorobami otępiennymi i ich rodziny. Władze miasta stworzyły unikatowy w skali kraju program „Bon opiekuńczy Alzheimer 75”. Jest to świadczenie pieniężne, o które mogą wystąpić opiekunowie – członkowie rodziny, którzy na co dzień opiekują się bliską osobą w wieku 75+, u której lekarz specjalista zdiagnozował chorobę Alzheimera. Świadczenie wypłacane jest w trzech transzach po 1 tys. zł, środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, który wspomoże osoby cierpiące na chorobę Alzheimera i ich najbliższych. To istotne, że rodziny mogą liczyć na takie wsparcie, ponieważ opieka nad starszą schorowaną osobą nie jest łatwa i może prowadzić do dużych kosztów zdrowotnych, psychicznych i ekonomicznych.

Koperta Życia

Projekt Koperta Życia polega na zachęcaniu osób starszych do wypełnienia (wspólnie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej) specjalnego formularza zawierającego najważniejsze informacje o stanie zdrowia, chorobach, przyjmowanych lekach oraz dane kontaktowe do osób bliskich. Kopertę Życia, czyli plastikowe opakowanie chowa się w lodówce, naklejając na jej drzwi stosowną naklejkę. Dzięki temu ratownicy medyczni będą wiedzieli, że znajdą tam informacje, które ułatwią pomoc w sytuacji kryzysowej.

 

Natomiast w Lublinie dzięki usłudze Tele60+ seniorzy w wyznaczonych godzinach mogą zadzwonić na specjalny numer telefonu pod którym mogą otrzymać wsparcie psychologów, a także uzyskać pełną informację na temat działalności instytucji i organizacji oferujących różne formy aktywizacji. Podobny projekt funkcjonuje w Łodzi, gdzie seniorzy czując potrzebę rozmowy z przyjazną osobą mogą zadzwonić na Telefon Życzliwości, przy którym dyżurują seniorzy wolontariusze, którzy chętnie dzielą się wiedzą i życzliwością z rówieśnikami w trudnej sytuacji życiowej. Służą pomocą w rozwiązaniu problemów prawnych, socjalnych i innych.

Złota rączka dla seniora

Zdarza się, iż seniorzy którzy mieszkają sami potrzebują pomocy w drobnych usterkach domowych, ponieważ samodzielnie nie są w stanie ich naprawić. Z pomocą przychodzi program Złota Rączka, który działa m.in w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach czy Poznaniu. Program ten w zależności od miasta posiada różną specyfikę, lecz jego celem jest poprawa oraz podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych, które nie są świadczone w ramach innych umów np. przez wspólnotę mieszkaniową czy administrację budynku. Usługi wykonywane w ramach projektu to m.in naprawa kranów, wymiana żarówki, uszczelnianie drzwi i okien czy wymiana gniazdka elektrycznego.