Stanowiska

UMP apeluje do Ministra Edukacji i Nauki o zwiększenie subwencji oświatowej

Cofnij

10 sierpnia 2023

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zwróciła się z apelem do Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Chodzi o podział subwencji oświatowej poprzez wprowadzenie w rozporządzeniu subwencyjnym nowej wagi o wskaźniku 0,42 na uczniów szkół ponadpodstawowych spoza powiatu, w którym działa szkoła. Jak również o zasady finansowania tzw. edukacji domowej.

W związku z ogromnym niedoszacowaniem części oświatowej subwencji ogólnej, Unia Metropolii Polskich wnosi o jej adekwatne zwiększenie oraz zmianę przepisów dotyczących:

  1. podziału subwencji oświatowej poprzez wprowadzenie w rozporządzeniu subwencyjnym nowej wagi o wskaźniku 0,42 na uczniów szkół ponadpodstawowych spoza powiatu, w którym działa szkoła. 

       Takie rozwiązanie pozwoliłoby zrekompensować samorządom przyjmującym uczniów z innych powiatów koszty ich oraz zapewnić uczniom jednakowy dobry standard nauki a kadrze nauczycielskiej pracy. Obecne przepisy prawa nie pozwalają samorządom w ramach prowadzonego naboru do szkół ponadpodstawowych preferować własnych mieszkańców. System ten jest podwójnie niesprawiedliwy, gdyż faktycznie nie wymusza na powiatach ościennych tworzenia odpowiedniej oferty edukacyjnej dla swoich mieszkańców, a jednocześnie nie gwarantuje samorządom przyjmujących uczniów z innych powiatów adekwatnych środków finansowych z budżetu państwa w postaci subwencji. Miasta UMP ponoszą bardzo duże koszty związane z kształceniem uczniów, będących mieszkańcami innych powiatów. Mechanizm dodatkowej wagi zastosowano w 2020 r. dla gmin o niższych dochodach. Wprowadzenie wagi rekompensującej 0,42 dla powiatów będących organem prowadzącym szkół ponadpodstawowych byłoby rozwiązaniem niosącym wiele korzyści dla wszystkich: powiatów, uczniów i kadry nauczycielskiej. 

  1. zasad finansowania tzw. Edukacji domowej poprzez zagwarantowanie samorządom środków subwencyjnych na finansowanie edukacji domowej naliczanych w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach, a nie liczbę uczniów wskazaną w SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego. 

       Naliczenie subwencji oświatowej na podstawie liczby uczniów w roku poprzednim nie gwarantuje samorządom środków na finansowanie przekazanych zadań. Co prawda samorządy mogą potencjalnie w trakcie roku ubiegać się o dodatkową subwencję z tytułu wzrostu przeliczeniowej liczby uczniów (w ramach rezerwy subwencyjnej), ale mechanizm podziału tych środków nie gwarantuje uzyskania pełnej należnej kwoty. Ponadto, dodatkowa subwencja z tytułu wzrostu liczby uczniów przekazywana jest samorządom pod koniec roku budżetowego – tymczasem np. duży przyrost liczy uczniów szkół niepublicznych z miesiąca na miesiąc wiąże się z koniecznością natychmiastowego zwiększenia wydatków z tytułu comiesięcznych transz dotacji dla szkół. 

Do pobrania


X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..