Ogólne

Waga metropolii w polityce regionalnej


18 września 2013

Biuro Unii Metropolii Polskich opracowało analizę, jaka jest w Polsce waga obszarów  metropolitalnych  i ich głównych miast w polityce regionalnej na poziomie województw i ich subregionów. Na przejrzystych diagramach pokazano terytorialny rozkład takich czynników, jak wydatki budżetowe, PKB, absorpcja pomocy unijnej (z wyróżnieniem pomocy dla obszarów wiejskich i rolnictwa),  demografia. Wnioski są ciekawe, ale nie sugerujemy ich, zachęcając do studiowania załączonego materiału.

Waga_subregionow_w_rozwoju_wojewodztwa_Z_Atlasu-UMP

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor