Portale

Pieniądze unijne. Potrzeba pilnej debaty o programach regionalnych, portalkomunalny.pl, 6 sierpnia 2020 r.


7 sierpnia 2020

Tekst: szp

Samorządy oczekują jasnej i przejrzystej metody podziału pieniędzy unijnych dla poszczególnych programów operacyjnych. Apelują o to przedstawiciele Unii Metropolii Polskich.

„Ewentualne zmniejszenie alokacji na programy regionalne będzie miało negatywne konsekwencje dla rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, co przełoży się na pogorszenie rozwoju całego kraju” – piszą w swoim stanowisku przedstawiciele Unii Metropolii Polskich.

Pod koniec lipca przedstawiciele UMP zaapelowali o jak najszybsze przekazanie założeń dotyczących alokacji środków finansowych dla programów regionalnych w perspektywie UE na lata 2021-2027.

Mniej pieniędzy z Unii dla samorządów

Środki na politykę spójności dla całej Unii Europejskiej mogą być mniejsze niż dotychczas. Niższa może być także pula środków przypadająca na poszczególne kraje członkowskie. Tymczasem miasta wojewódzkie, jako stolice regionów, korzystają w dużej mierze ze środków regionalnych programów operacyjnych. Jak piszą przedstawiciele UMP, „(…) niepokojące jest ryzyko, że środki dla ww. programów mogą zostać uszczuplone nie tylko w wyniku ograniczeń w budżecie środków polityki spójności”.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać na stronie internetowej www.portalkomunalny,pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor