Aktualności

Senatorowie z KSTiAP odrzucili projekt ustawy Lex Czarnek 2.0

Cofnij

22 listopada 2022

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe była przedmiotem dzisiejszych prac senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Po wysłuchaniu społecznym i ponad dwugodzinnej dyskusji zagłosowano za odrzuceniem projektu ustawy w całości (5 głosów za odrzuceniem, 2 przeciw).

Przypominamy, że 17 listopada br. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP głosami 7:3:0 poparła wniosek senatora Bogdana Zdrojewskiego o odrzucenie ustawy znanej wszystkim jako Lex Czarnek 2.0 w całości. 

Wcześniej Sejm uchwalił  nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 220 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Sejm nie przyjął wniosku klubów KO i Lewica, koła Konfederacji, Polski 2050 i PPS o odrzucenie nowelizacji. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży odrzuciła wszystkie poprawki opozycji — łącznie było ich ponad 20. Przyjęto jedną poprawkę zgłoszoną przez PiS — by do organizacji, które nie będą wymagały opinii kuratora, dopisać Polski Czerwony Krzyż.

Lex Czarnek 2.0. - co się za nim kryje?

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadziła w nocy z 26 na 27 października procedowanie nad dwoma projektami nowelizacji ustawy Prawo oświatowe: poselskim i prezydenckim. Podczas prac w komisji większość zdecydowała, że projekt poselski będzie miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego i to zapisy projektu poselskiego, dotyczące działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, znalazły się w wersji projektu przyjętej przez komisję edukacji. Odrzucono poprawkę KO, zgodnie z którą to zapisy z projektu prezydenckiego miały znaleźć się w projekcie przyjętym przez komisję.

Projekt Lex Czarnek 2.0 zakłada m.in. zwiększenie władz kuratora oświaty, który miałby otrzymywać informacje i wydawać zgodę na zmianę dyrektora lub błyskawiczne odwołanie nauczyciela w czasie roku szkolnego. 

Poza tym Rada Rodziców będzie musiała przeprowadzić konsultacje w sprawie zajęć dodatkowych czy aktywności stowarzyszenia lub organizacji w szkole. Dopiero po nich będzie mogła wydać swoją opinię. Dane stowarzyszenie musi też uzyskać zgodę kuratora oświaty. Projekt przewiduje też zmiany w edukacji domowej.

Dodajmy, że podczas październikowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy wyrazili swój sprzeciw wobec projektu Lex Czarnek 2.0.

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..